1C video dərs 11 - ƏDV əvəzləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar - INNAB

1C dərs-11 – ƏDV əvəzləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar

11.1 Ədv Əvəzləşdirilməsi 1-Ci Hissə

 

11.2 Ədv Əvəzləşdirilməsi 2-Ci Hissə

 

 

Bir cavab yazın