1C video dərs 11 - ƏDV əvəzləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar - INNAB