1C dərs 12 – DSMF və Vergi üzrə ödənişlərlə bağlı əməliyyatlar - INNAB