1C dərs 12 – DSMF və Vergi üzrə ödənişlərlə bağlı əməliyyatlar - INNAB

1C dərs-12 – DSMF və Vergi üzrə ödənişlərlə bağlı əməliyyatlar

12.1 DSMF üzrə ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi

 

12.2 Vergilərin Hesablanması Və Ödənilməsi

 

Bir cavab yazın