1C dərs 15 – Mənfəət və Zərər hesabatı - INNAB

1C dərs-15 – Mənfəət və Zərər hesabatı

15.1 Mənfəət Və Zərər Hesabatının Hazırlanması  1-ci Hissə

 

15.2 Mənfəət Və Zərər Hesabatının Hazırlanması  2-ci Hissə

 

Bir cavab yazın