1C dərs 16 – Balans hesabatı - INNAB

1C dərs-16 – Balans hesabatı

16.1 Balans Hesabatının Hazırlanması 1-ci Hissə

 

16.2 Balans Hesabatının Hazırlanması 2-ci Hissə

 

Bir cavab yazın