1C video dərs 3 - Alış əməliyyatları - INNAB

1C dərs-3 – Alış əməliyyatları

3.1 Anbar Əməliyyatlarına Və Material Alışı Əməliyyatlarına Giriş

 

3.2 Xidmətlərin Alışı Əməliyyatları

 

Bir cavab yazın