1C video dərs 4 Nağd pul vəsaiti haqqında hesabat və 1C-də izahı - INNAB