1C 8.3 UPP video dərsliyi - INNAB

1C öyrən

1C proqramı istehsal, ticarət, xidmət, tikinti və s. sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda geniş istifadə edilir. 1C mühasibatlıq proqramında ilkin sənədlərdən maliyyə hesabatlarının hazırlanmasınadək bütün əməliyyatları qeyd etmək mümkündür.

Proqramın geniş şəkildə istifadə edildiyini nəzərə alaraq INNAB Peşəkar İnkişaf Platforması 1C 8.3 UPP (istehsal müəssisələrinin idarə edilməsi modulu) video dərsliyini təqdim edir. Dərslər aşağıdakı mövzuları əhatə edir: