İyun 2015 - Page 2 of 5 - INNAB

Monthly Archive: İyun 2015

Exceldə EDATE funksiyası 0

Exceldə EDATE funksiyası

Exceldə bəzən qeyd edilən tarixdən müəyyən ay sonra hansı tarixin tapılması zərurəti yarana bilər. Məsələn, Sınaq müddətinə tabe tutulan bir şəxs 02.05.2015 tarixində işə başlayarsa onun 3 aylıq sınaq müddətinin bitmə tarixinin tapılması məsələsi...

Exceldə xanalara yazılan məlumatlara icazələrin verilməməsi 0

Exceldə xanalara yazılan məlumatlara icazələrin verilməməsi

Bu yazımızda Exceldə xanalara yazılan məlumatlara icazələrin verilməməsi haqqında məlumat verəcəyik. Fərz edək ki, Bizə aşağıdakı kimi bir cədvəl verilmişdir. Cədvəldə İşçilərin adları və onlara cari il ərzində veriləcək hədəflərə nümunələri verilmişdir. Bizdən tələb...

MH8: Xərclərin tanınması metodları 1

MH8: Xərclərin tanınması metodları

Daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi, xərc kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli оlmаyаn, lakin kapitalın аzаlmаsı ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara ахını və yа аzаlmаsı və ya öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi...

MH7: Gəlirlərin tanınması metodlarları 0

MH7: Gəlirlərin tanınması metodlarları

Daha əvvəl maliyyə hesablaşmalarında da qeyd etdiyimiz kimi, pul vəsaitinin hərəkətindən asılı olmayaraq, gəliri qazandıqda, xərci isə çəkildikdə tanimaq lazımdır. Gəliri aşağıda qeyd edilmiş 4 kriteriyanın hər biri qarşılandığı təqdirdə tanımaq mümkündür. Alıcı və...

Excel xanasına ancaq siyahıdakı məlumatların daxil edilməsi 0

Excel xanasına ancaq siyahıdakı məlumatların daxil edilməsi

Exceldə Data-Data Validation seçimini edəndə açılan pəncərədə Allow hissəsində olan Listi izah etməyə çalışacağıq. Bu məhdudiyyətdən xanaya istifadəçi tərəfindən ancaq siyahıda olan dəyərləri daxil etmək icazəsi vermək üçün istifadə edilir. Məsələn, Siz A1 xanasına məlumat daxil...

Exceldə xanalara blok qoyulması, icazələrin verilməsi və istifadəçiyə verilən 13 icazə 0

Exceldə xanalara blok qoyulması, icazələrin verilməsi və istifadəçiyə verilən 13 icazə

Bu yazımızda  Excel səhifəsində istifadəçilərə bloklanmış səhifədə müəyyən icazələrin verilməsi barədə məlumat verəcəyik. 1. Excel xanasına blok qoyaq. Beləliklə, Biz istifadəçilərə hansısa icazə vermədən xananı bütövlükdə bloklamış olduq. İndi isə bloklanmış işçi səhifəsində istifadəçiyə...

PP4: PowerPivot-da olan məlumatların yenilənməsi 1

PP4: PowerPivot-da olan məlumatların yenilənməsi

Baza məlumatarında edilmiş dəyişiklik PowerPivot-da avtomatik əks olunmur. Dəyişiklik deyiləndə baza məlumatları faylında hər hansı bir məlumatın dəyişdirilməsi, həmin bazaya yeni məlumatların əlavə edilməsi, ümumiyyətlə faylın adında ola biləcək dəyişiklik və s. nəzərdə tutulur....

Exceldə ədədin indeksdə və ya qüvvətdə yazılması qaydaları 0

Exceldə ədədin indeksdə və ya qüvvətdə yazılması qaydaları

Exceldə işləyərkən xanaların, yazıların formatlanması bəzən çox vaxtımızı alır. Bu səbəbdən növbəti bir neçə yazımı Exceldə formatlama bölməsinə həsr etməyi düşünürəm. Bu yazımda mətnlə bağlı bir neçə formatlama əməliyyatından danışacam. Xanaya hər hansı bir...

ST5: Orta qiymətdən kənarlaşma – Təsviri statistika 0

ST5: Orta qiymətdən kənarlaşma – Təsviri statistika

Orta qiymətdən kənarlaşma aşağıdakı metodlar vasitəsilə ölçülür: Verilənlər arası maksimum məsafə: verilənlər çoxluğunda ən böyük rəqəmlə ən kiçik rəqəm arasındakı fərqdir. Verilənlər arası maksimum məsafə = Xböyük – Xkiçik Hər zaman lazımsız verilənlərin (outliers)...

MH6: Mənfəət və Zərər hesabatı 1

MH6: Mənfəət və Zərər hesabatı

Mənfəət və zərər hesabatı müəyyən bir dövr ərzində müəssisənin gəlirlərini və xərclərini özündə əks etdirir. Bu hesabat müəyyən bir dövrü əhatə edir (məsələn, illik, yarımillik, rüblük (yəni 3 aylıq) və ya aylıq). Maşın istehsal...