İyul 2015 - INNAB

Monthly Archive: İyul 2015

Exceldə LEN funksiyası 0

Exceldə LEN funksiyası

Excel xanasına yazılan mətnin uzunluğunu qaytarmaq üçün len funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi =LEN(xana və ya mətn) şəklindədir. Len funksiyasının tətbiq sahəsi məntiqinizdən asılı olaraq daha da genişlənə bilər. Bu funksiya adətən digər mətn funksiyaları ilə...

Exceldə LEFT funksiyası 0

Exceldə LEFT funksiyası

Exceldə mətni soldan kəsmək üçün LEFT funksiyasından istifadə edilir. Funksiya iki parametr qəbul edir. 1. Mətn 2. Soldan kəsiləcək simvol sayı. Sintaksisi =LEFT(mətn;soldan kəsiləcək simvol sayı)

ST9: Şərti Ehtimal 0

ST9: Şərti Ehtimal

Şərti ehtimal – bir hadisənin baş verməsi halında digər bir hadisənin baş verməsi ehtimalıdır.   Misal: işlənmiş maşınlar satılan “A” salonunda maşınların 90%-də kondisioner (AC), 40%-də GPS Naviqasiya sistemi var. 35% maşında isə həm...

Exceldə ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN funksiyaları 0

Exceldə ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN funksiyaları

Exceldə ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması üçün ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN funksiyalarından istifadə edilir. Ayrı- ayrılıqda funksiyaları nəzərdən keçirək.  1. =ROUND(ədəd;vergüldən sonra rəqəmlərin sayı) – normal yuvarlaqlaşdırma aparır. Bu funksiya normal riyazi yuvarlaqlaşdırmanı yerinə yetirir. 5 dən kiçik olan...

Exceldə PROPER funksiyası 0

Exceldə PROPER funksiyası

Excel sənədləri ilə işləyərkən kiçik olan hərflərin ancaq baş hərflərini böyüklə yazmaq zərurəti yaranır. Bunun üçün PROPER funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi: =PROPER(mətn) kimidir. Aşağıdakı misalda “bilik paylashdiqca artar” sözünüb baş hərflərini bu funksiyanın köməkliyi ilə...

ST8: Ehtimal nəzəriyyəsi 0

ST8: Ehtimal nəzəriyyəsi

Ehtimal – qeyri-müəyyən hadisənin baş verməsi halıdır (hər zaman 0 və 1 arasında qiymət alır). Misal, iki zəri atdıqda düşən xalların cəmi bizə lazım olan dəyişən olsun və x  ilə işarə edək. Bu təsadüfi...

Exceldə UPPER funksiyası 0

Exceldə UPPER funksiyası

Excel sənədləri ilə işləyərkən kiçik hərflərlə yazılan bütün sözləri böyük hərflə yazmaq zərurəti yaranarsa bu zaman UPPER funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi: -UPPER(mətn) şəklindədir. Aşağıdakı misalda “bilik paylashdıqca artar” cümləsindəki hərfləri böyüklə yazaq.

SQL8: In və not in şərtləri 0

SQL8: In və not in şərtləri

İşçilərin siyahısı bazaya yığılarkən hər bir işçiyə ayrı kod verilmişdir. Bizdə 3 işçi kodu olarsa və bu kodların kimə məxsus olduğunu bilmək istəyəriksə o zaman in funksiyasından istifadə edərək aşağıdakı script vasitəsilə həmin  işçilərin...

ST7: Empirik qanunauyğunluqlar və Korrelyasiya əmsalı 0

ST7: Empirik qanunauyğunluqlar və Korrelyasiya əmsalı

Empirik qanunauyğunluqlar təcrübə, müşahidə və sınaqlar əsasında özünü doğrultmuşdur. Empirik qanunauyğunluqlar zəng formada paylanmış verilənlərin yayınmasını təxmin edir. Empirik qanunauyğunluğa görə zəng formada paylanmış verilənlərin: 68% verilən orta qiymətindən 1 standart kənarlaşma ilə yayınır....

MH13: Maliyyə əmsalları 0

MH13: Maliyyə əmsalları

Maliyyə əmsalları, müəssisənin fəaliyyəti və onun maliyyə vəziyyəti haqqında fikir formalaşdırılmasında istifadə edilən əsas vasitələrdən biridir. Maliyyə əmsalları aşağıdakı kateqoriyalar üzrə quruplaşdırılır: Fəaliyyət əmsalları (Activity ratios) Likvidlik əmsalları (Liquidity ratios) Maliyyə strukturu ilə əlaqəli...