İyul 2015 - Page 2 of 3 - INNAB

Monthly Archive: İyul 2015

Exceldə REPT funksiyası 0

Exceldə REPT funksiyası

REPT funksiyası hər hansı bir simvolu və ya sözü bir neçə dəfə təkrarlamaq üçün istifadə edilir. Sintaksisi: =REPT(mətn;təkrarlanma sayı) şəklindədir. Aşağıdakı misalda 0 (sıfır) ədədini xanaya yazılacaq say qədər təkrarlanmasını təmin edək. Beləliklə, B23 xanasına...

MH12: Hazır məhsulların uçota alınması metodları 2

MH12: Hazır məhsulların uçota alınması metodları

Xərclərin kapitallaşdırılması – əgər xərclənmiş vəsait əsasında aktivimiz yaranırsa biz bu xərci kapitallaşdırırıq. Misal: 2014-cu ildə 2 mln dəyərində hazır məhsul alınmışdır. 2014-cü ilin mənfəət və zərər hesabatında biz xəclənmiş bu vəsaiti xərc deyil...

Exceldə xananın rənginin tapılması üçün 3 addım 1

Exceldə xananın rənginin tapılması üçün 3 addım

Exceldə xanaları rəngləyə və bunlar üzərində fərqli əməliyyatlar apara bilərsiniz. Bunun üçün aşağıdakı işləri yerinə yetirmək lazımdır. 1. Formulas – Name Manager ardıcıllığını reallaşdıraraq eyni adlı pəncərəni açaq. 2. New – buttonuna tıklayaq. 2.1...

Exceldə Macro ilə xanalara textboxdakı məlumatları əlavə etmə 4

Exceldə Macro ilə xanalara textboxdakı məlumatları əlavə etmə

Bu yazımız Exceldə müəyyən xanalarına textboxdakı məlumatları Excel sənədinə necə əlavə edə biləcəyimiz barədə olacaq. Bunun üçün bir Excel sənədi açın və Developer menyusunda yerləşən Controls adlı qrupun tərkibində olan İnsert düyməsinə tıklayın. Açılan...

Exceldə Macro yazmaq üçün lazım olan 3 addım 0

Exceldə Macro yazmaq üçün lazım olan 3 addım

Makrosla işləmək üçün  ilk öncə Exceldə aşağıda göstərdiyimiz modifikasiyalar etmək lazımdır. 1. File – Options – Trust Center – Trust Center Settings – Macro Settings- Enable All Macros addımlarını izləməklə Macronu enable edin. 2....

MH11: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 0

MH11: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat müəyyən bir dövr ərzində müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətini (pul girişi (mədaxil) və çıxışları (məxaric)) özündə əks etdirir. Mənfəət və zərər hesabatından tək fərqi budur ki, mənfəət və zərər hesabatında...

Exceldə LOWER funksiyası 0

Exceldə LOWER funksiyası

Bu yazımızda böyük hərflərlə yazılan bütün sözləri kiçik hərflə yazmaq üçün istifadə edilən  LOWER funksiyasından bəhs edəcəyik. Sintaksisi: =LOWER(mətn) şəklindədir. Aşağıdakı misalda “BILIK PAYLASHDIQCA ARTAR” cümləsindəki hərfləri kiçiklə yazaq.

Exceldə REPLACE funksiyası 0

Exceldə REPLACE funksiyası

Exceldə müəyyən mətni başqası ilə əvəz edilməsi üçün REPLACE funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi =REPLACE(Mətn, Neçənci simvoldan başlayaraq əvəz etmə başlayacaq həmin indeks, Neçə simvol əvəz ediləcək, Hansı mətnlə əvəz ediləcək həmin mətn) Məsələn, “Bilik Paylaşdıqca Artar” sözündə “Artar”...

Exceldə EOMONTH funksiyası 0

Exceldə EOMONTH funksiyası

Sınaq müddətinə tabe tutulan bir şəxsin 3 aylıq sınaq müddəti tamamlandığı ayın son gününü tapmaq istəsəniz EOMONTH funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Sintaksisi =EMONTH(başlama tarixi;ay sayı) kimidir. Misalı aşağıdakı şəkildə icra edəriksə şəkildəki kimi nəticə alınacaqdır.

MH10: Balans Hesabatı 2

MH10: Balans Hesabatı

Balans hesabatı müəyyən bir vaxtda müəssisənin cari maliyyə vəziyyətini göstərir. Mənfəət-zərər və balans hesabatları arasındakı əsas fərq bundan ibarətdir: mənfəət və zərər hesabatı müəssisənin müəyyən bir dövr ərzindəki (misal: Yanvar 2014 – Dekabr 2014)...