Avqust 2015 - INNAB

Monthly Archive: Avqust 2015

Exceldə CODE funksiyası 0

Exceldə CODE funksiyası

Exceldə CODE funksiyası  CHAR funksiyası ilə əks məntiqlə işləyir. Belə ki, CHAR funksiyası ilə biz kodun simvol qarşılığını tapırdıqsa, CODE funksiyası ilə isə simvolun ASCII cədvəlində olan kod qarşılığını tapmış oluruq. Sintaksisi: ==CODE(Simvol və ya...

Exceldə hər sətirdən sonra boş sətrin əlavə edilməsi qaydası 0

Exceldə hər sətirdən sonra boş sətrin əlavə edilməsi qaydası

Bəzən rəhbərliyin istəyindən asılı olaraq hesabatlarda hər bir sətirdən sonra boş sətrin əlavə edilməsi zərurəti yarana bilər. Bunun üçün aşağıda göstərdiyim addımlardan istifadə edə bilərsiniz. Fərz edək ki, aşağıdakı şəkildə bir hesabat hazırlamısınız  və...

Exceldə CHAR funksiyası 0

Exceldə CHAR funksiyası

Exceldə CHAR funksiyası verilmiş kodun ASCII cədvəlində olan simvol qarşılığını qaytarır. Məsələn, 64 ədədinin simvol qarşılığı @ işarəsidir. Funksiyanın sintaksisi = CHAR(Xana və ya ədəd) şəklindədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, simvolları özündə saxlayan ASCII...

Exceldə cüt və ya tək sətirlərin şərtli formatlanması 0

Exceldə cüt və ya tək sətirlərin şərtli formatlanması

Exceldə çoxlu məlumatlarla işləyərkən məlumatların qarışdırılmaması üçün hər bir sətirdən bir şərtli formatlanmasına ehtiyac duyula bilər. Bunu biz bir neçə yolla edə bilər. 1. Cədvəli seçib Home- Format As Table seçimini edib bir cədvəl üslubundan istifadə...

Excel xanasına yazılan düsturun gizlədilməsi 0

Excel xanasına yazılan düsturun gizlədilməsi

Bəzən bizə xanaya yazdığımız düsturun digərləri tərəfindən görünməsini məhdudlaşdırmaq lazım olur. Bunun üçün aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirmək lazımdır. 1. Düstur yazılmış xanaları seçin 2. Sağ düyməsini tıklayaraq “Format Cells” seçin 3. Açılan pəncərədə Protection...

ST18: Seçmə üsulları 0

ST18: Seçmə üsulları

Seçmənin ümumi topludan üstün olan cəhətləri nələrdir? Təhlilin seçmə üzərindən aparılması topluya nəzərən daha az vaxt və xərc tələb edir. Seçmə üzərində işləyən təhlilçi toplu üzərində işləyən təhlilçiyə nəzərən daha az enerji sərf edir...

Exceldə böyük hərfə görə hissələrə ayırmaq 0

Exceldə böyük hərfə görə hissələrə ayırmaq

Exceldə ad və soyad bir birinə birləşik olaraq verilmişdir. Ad və Soyadda ancaq baş hərflər böyük hərflə yazılmışdır. Bizə lazımdır ki, aşağıdakı şəkildəki kimi, “NahidNəsirov” sözündə ikinci “N” hərfinə görə “Nahid” və “Nəsirov” sözlərindən...

ST17:Uniform və Üstlü paylanma 0

ST17:Uniform və Üstlü paylanma

Uniform paylanma: elə bir ehtimal paylanmasıdır ki, burada təsadüfi dəyişənlərin baş vermə ehtimalları bir-birinə bərabərdir. Bu paylanamaya düzbucaqlı paylanma da deyilir. Aşağıdakı düsturla hesablanır: Riyazi gözləmə (Ortalama): Standart kənarlaşma: Misal: deyək ki, uniform paylanma...

Exceldə Second funksiyası 0

Exceldə Second funksiyası

Exceldə SECOND funksiyası ona ötürülmüş tarixdə saniyənin tapılması üçün istifadə edilir.  Nümunəyə nəzər salaq. Fərz edək ki, aşağıdakı kimi bir tarix verilmişdir. Bu tarixdən saniyəni (25-i) tapmaq üçün SECOND(A1) funksiyasından istifadə edək.

ST16: Normal Paylanmada Ehtimalların Hesablanması 0

ST16: Normal Paylanmada Ehtimalların Hesablanması

Normal paylanmada ehtimallar əyrinin (curve) altında qalan sahəyə görə hesablanır. Qeyd edək ki, hər hansı tək verilənin ehtimalı sıfıra bərabərdir. Əyri (curve) altında qalan bütün sahənin ehtimalı 1-ə bərabərdir. Əyri (curve) simmetrik olduğuna görə,...