Avqust 2015 - Page 2 of 2 - INNAB

Monthly Archive: Avqust 2015

Exceldə DAYS funksiyası 1

Exceldə DAYS funksiyası

Exceldə iki tarix arasında gün sayını hesablamaq üçün DAYS funskiyasından istifadə edilir. Funksiyanın sintaksisi =DAYS(Bitmə tarixi;Başlama tarixi) şəklindədir. Aşağıdakı misala diqqət yetirək. Fərz edək ki, 05.08.2015 tarixi ilə 05.02.2015 tarixi arasındakı gün sayını tapmaq zərurəti...

SQL9: Join (1-ci hissə) 0

SQL9: Join (1-ci hissə)

Bəzən elə hesabat olur ki, bir neçə cədvəldə olan məlumatdan istifadə edəsi oluruq, çünki işçilərə dair ayrı-ayrı məlumatlar müxtəlif cədvəllərdə saxlanılır. Məsələn, işçilərin adları, kodları, iş stajı, maaş və mobil telefonları, töhmət alıb-almadığını əks...

Exceldə HOUR funksiyası 0

Exceldə HOUR funksiyası

Excel sənədləri ilə işləyərkən tarix və saatları üzərində bir sıra əməliyyatları icra etmək üçün bir neçə funksiyalardan istifadə edilir. HOUR funksiyası Excel xanasına yazılan saatdan saat hissəsini tapmaq üçün istifadə edilir. Nümunəyə nəzər salaq....

ST15: Normal paylanma 0

ST15: Normal paylanma

Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, kəsilməz təsadüfi kəmiyyət sonsuz sayda qiymətlər ala bilər. Buna nümunə olaraq havanın temperaturunu göstərmişdik. Belə ki, havanın temperaturu müəyyən intervalda kəsilməz qiymət ala bilər. Normal paylanma ele bir...

ST14: Puasson və Geometrik paylanma 3

ST14: Puasson və Geometrik paylanma

Puasson paylanma: Fransız riyaziyyatçısı Simeon D.Poisson tərəfindən ortaya qoyulmuşdur. Müəyyən bir dövr üzrə ehtimal verildiyi halda, növbəti dövr üzrə ehtimalın tapılması məqsədilə istifadə edilir. Misal, bir ərazi üzrə bu ay ərzində nəçə dəfə maşın...

ST13: Bernulli və Binomial paylanma 0

ST13: Bernulli və Binomial paylanma

Bernulli: Aparılan asılı olmayan hər sınağın nəticəsi “uğurlu” və ya “uğursuz” ola bilər, yəni gözlənilən təsadüfi A hadisəsi baş verə, yaxud baş verməyə bilər. Asılı olmayan sınağın iki nəticəsindən birinin baş verməsi halına Y.Bernulli...

ST12: Ehtimal Paylanmaları 0

ST12: Ehtimal Paylanmaları

İxtiyari dəyişənin qiymətinin əgər əvvəlcədən alacağı qiymət  dəqiq bilinmirsə, onda həmin dəyişən təsadüfi dəyişən adlanır. Dəyişənlərin növlərində daha əvvəl də qeyd etmişdik ki, təsadüfi dəyişən diskret və kəsilməz olur. Xatırlatmaq üçün bunların izahına bir...

Exceldə ROW funksiyası 0

Exceldə ROW funksiyası

Excel xanasında üzərində və ya istinad etdiyiniz xananın olduğu sətrin nömrəsini qaytarmaq üçün ROW funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi =ROW(xana) şəklindədir. Xana hissəsi boş buraxılarsa üzərində hal-hazırda olan xananın sətir nömrəsini qaytarır.

ST11: Mümkün halların sayılması qaydaları 0

ST11: Mümkün halların sayılması qaydaları

Qayda 1: hər hansı bir k hadisəsinin n dəfə sınaqdan keçirilməsi zamanı mümkün halların sayı aşağıdakı düsturla hesablanır: Misal: zərin 3 dəfə atılması halında neçə mümükün hal vardır? Zərin 6 üzü olduğundan 6^3 =...

ST10: Bayes teoremi 0

ST10: Bayes teoremi

Bayes teoremi 18-ci ərsdə Tomas Bayes tərəfindən ortaya qoyulmuşdur. Bu teorem şəti və marjinal ehtimallar arasındakı əlaqəni göstərir. Şərti ehtimalın mürəkkəb formasıdır. Misal: Qazma şirkəti qazıdıqları quyuların 40%-dən neft çıxacağını ehtimal edirlər. Quyuların qazmadan...