Oktyabr 2015 - Page 2 of 2 - INNAB

Monthly Archive: Oktyabr 2015

Video dərsliyin tədris planı 29

Video dərsliyin tədris planı

Dərs Menyu adı Dərsin təsviri 1 Excel,Paste Special: Values, Formulas,  Formats, Comments Bir xanadakı dəyəri, funksiyanı, formatı və rəyi başqa xanaya köçürmək 2 Data Validation: Settings, Input Message, Error Alert Data Validation-la Excel xanasına...

SQL12: group by – məlumatın ümumiləşdirilməsi 4

SQL12: group by – məlumatın ümumiləşdirilməsi

Hər hansı bir kateqoriya üzrə məlumatın ümumiləşdirilməsinə ehtiyac duyularsa bu zaman group by funksiyasından istifadə edilir. Əmək haqqının ümumi məbləğini departamentlər üzrə tapmaq üçün aşağıdakı scriptdən istifadə edilir: Select departament,sum(maash) as maash from ishchi_maash...

IM2: Vahid məbləğin gələcək dəyəri (FV) 2

IM2: Vahid məbləğin gələcək dəyəri (FV)

Vahid məbləğin gələcək dəyəri, bu gün əlimizdə olan pulun investisiya ediləcəyi təqdirdə bizə nə qədər gəlir gətirəcəyi haqqında məlumat verən konsepsiyadir. Aşağıdakı düstürla hesablanır: FV = PV * (1+ i)n FV – gələcək dəyər...

Exceldə PV (Pulun faktiki dəyəri) funksiyası 0

Exceldə PV (Pulun faktiki dəyəri) funksiyası

PV funksiyası Exceldə ən çox isifadə edilən maliyyə funksiyalarından biridir. Bu funksiya vasitəsi ilə Siz gələcəkdə qazanacağınız pulun dəyərini faktiki pulun dəyəri ilə müqayisə edə bilərsiniz. Faktiki olaraq Sizin əlinizdə 9 500 AZN pul...

ST24: F testi 0

ST24: F testi

F testi iki dispersiya arasındakı fərqi test edir. F testi aşağıdakı düsturla hesablanır: F cədvəlində df1 stünu,  df2 isə sətiri göstərir. Misal: fərz edək ki, siz broker şirkətində maliyyə göstəricilərinin təhlili sahəsində çalışırsınız. İki...

IM1: Sadə və mürəkkəb faiz 0

IM1: Sadə və mürəkkəb faiz

Pulun zaman dəyəri, bu gün əlimizdə olan pulun investisiya ediləcəyi təqdirdə bizə nə qədər gəlir gətirəcəyi, və ya gələcəkdə bizə vəd edilən pulun bu günki dəyəri haqqında məlumat verir. Pulun zaman dəyəri haqqında daha...

Exceldə Effektiv faiz dərəcəsini tapılması 0

Exceldə Effektiv faiz dərəcəsini tapılması

Tez-tez mətbuatda bankların əmanətlərə görə elan etdiyi faiz dərəcələri barədə məlumat verilir. Deyək ki, hansısa X bankı əmanətlərə görə 10% faiz hesablayır. Əgər, Siz 1 0 000 AZN məbləği əmanət olaraq yerləşdirmək istəyirsinizsə ilin...

ST23: Topluda dəyişmə fərqinin test edilməsi 0

ST23: Topluda dəyişmə fərqinin test edilməsi

Test zamanı aşağıdakı mərhələlər izlənir: Seçmələrin ortalamaları arasındakı fərqlər tapılır. Fərq üzrə ortalama hesablanır (buradakı n fərqlərin sayıdır). Fərq üzrə standart kənarlaşma hesablanır.   μD üzrə test statistikini hesablayırıq (d.f. = n-1) tSTAT-ın hansı...