Noyabr 2015 - Page 2 of 6 - INNAB

Monthly Archive: Noyabr 2015

IM8: Xalis bugünki dəyər (NPV) və Daxili gəlirlilik faizi (IRR) arasında yaranan ziddiyyət 0

IM8: Xalis bugünki dəyər (NPV) və Daxili gəlirlilik faizi (IRR) arasında yaranan ziddiyyət

Bir layihənin qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi qərarı, digər bir layihənin qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi qərarına təsir etmirsə bu iki layihə müstəqildir. Əgər iki layihədən biri,  digəri üzrə qərar qəbul edilməsinə...

Dərs 16 – Exceldə ilkin çap əməliyyatları və SUBSTİTUTE funksiyası 5

Dərs 16 – Exceldə ilkin çap əməliyyatları və SUBSTİTUTE funksiyası

Dərs 16.1 – Go to special menyusunun praktikaya tətbiqi   Dərs 16.2 – Home menyusunun yekunu   Dərs 16.3 – Exceldə mövzu tənzimləmələri   Dərs 16.4 – Məlumatların səhifənin eni və ya uzunu istiqamətində...

IM7: Daxili gəlirlilik faizi (internal rate of return – IRR) 0

IM7: Daxili gəlirlilik faizi (internal rate of return – IRR)

İnvestisiyanın Xalis bugünki dəyərini sıfara bərabərləşdirən faiz dərəcəsinə daxili gəlirlilik faizi (IRR) deyilir. Bu faiz elə bir faizdirki, bu faiz həddində investisiya üzrə gəlirlərin bugünki dəyərinin cəmi xərclərin bugünki dəyərinin cəminə bərabər olur. Bu...

OM 2 – Xanaya məhdudiyyətin qoyulması 1

OM 2 – Xanaya məhdudiyyətin qoyulması

Müəllif: Vüqar Məmmədquliyev Bu hissədə “Data Validation” əmrinin nə olduğunu və necə tətbiq edildiyini öyrənəcəyik. “Data Validation” hər hansı bir və ya bir neçə xanaya müəyyən məhdudiyyətin qoyulmasıdır. Daha ətraflı izah etsək, xanaya elə...

Dərs 15 – Exceldə xanaların kriteriyalara görə seçilməsi və AND funksiyası 6

Dərs 15 – Exceldə xanaların kriteriyalara görə seçilməsi və AND funksiyası

Dərs 15.1 – Exceldə Go to special Region və Go to Array menyuları   Dərs 15.2 – Exceldə iki məlumatı bir biri ilə müqayisə etmək    Dərs 15.3 – Exceldə asılı və asılı olmayan...

Məntiq dərslərinin tədris planı 21

Məntiq dərslərinin tədris planı

Məntiq dərləri aşağıdakı mövzular üzrə toplam 60 dərsə keçiriləcəkdir. Məntiq dərləri aşağıdakı mövzular üzrə toplam 60 dərsə keçiriləcəkdir. Bir mövzuya aid bir neçə dərs ola bilər. Operatorlar ( aşkar və qeyri-aşkar) Ədəd ardıcıllığı Qanunauyğunluğu pozan...

IM6: Xalis bugünki dəyər (Net present value – NPV) 0

IM6: Xalis bugünki dəyər (Net present value – NPV)

Xalis bugünki dəyər investisiya imkanlarını müqayisə etmək və ya investisiya imkanının əlverişli olub olmadığını ölçmək üçün istifadə edilən metodlardan biridir. Bu metodda investisiyaya çəkilən xərclərin və investisiyadan gələcək gəlirlərin hər birinin, investisiyanın risk səviyyəsinə...