Fevral 2016 - Page 2 of 3 - INNAB

Monthly Archive: Fevral 2016

T-SQL Dərs 12 – Sətir Operatorları 0

T-SQL Dərs 12 – Sətir Operatorları

Dərs 12.1 – Sətir Operatorları     Suallarınız olarsa, facebook səhifəmizə və ya qrupumuza yaza bilərsiniz.

“İstilik” xəritəsi 0

“İstilik” xəritəsi

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi prosesi zamanı bir sıra risk hadisələri ilə qarşılaşırıq və apardığımız monitorinqlərin, risk özünü-qiymətləndirmə anketlərinin cavabları əsasında  onları müəyyən edirik. Hər bir risk hadisəsi müəssisə və ya banklar üçün müəyyən risklər...

Risklərin idarə edilməsində “Miqrasiya Matrisləri”nin əvəzsiz rolu 3

Risklərin idarə edilməsində “Miqrasiya Matrisləri”nin əvəzsiz rolu

Miqrasiya matrisləri (başqa deyişlə transition matrixes) müəyyən dövr ərzində (misal olaraq: aylıq, rüblük, illik) bankın kredit portfelinin gecikmə günləri üzrə keçidini (hərəkətini) ölçən risk alətidir. Aşağıdakı cədvəldə aylıq miqrasiya matrislərinə nümunə verilmişdir: Bu cədvəl...

Kredit Risklərində Vintaj təhlilinin əhəmiyyəti 1

Kredit Risklərində Vintaj təhlilinin əhəmiyyəti

Verilmiş kreditlərin (müxtəlif meyarlar üzrə: məhsul, valyuta, məbləğ, filial, inspketor v d.) keyfiyyət göstəricisini adekvat şəkildə ölçmək üçün vintaj təhlilindən istifadə edilir. Bu təhlildə hər bir ay üzrə satılmış kreditlərin növbəti hər ayın yekununa...

Excel dərs 55 – AREAS, HLOOKUP, CONVERT funksiyaları, Form kontrolu və praktiki həll 0

Excel dərs 55 – AREAS, HLOOKUP, CONVERT funksiyaları, Form kontrolu və praktiki həll

Excel dərs 55.1 – Areas və HLOOKUP funksiyaları   Excel dərs 55.2 – OFFSET funksiyası Excel dərs 55.3 – CONVERT funksiyası Excel dərs 55.4 – Məlumatlar əlavə edərkən Form-dan istifadə imkanları   Excel dərs...

Excel dərs 54 – Form controlları 0

Excel dərs 54 – Form controlları

Excel dərs 54.1 –  Button və Combobox   Excel dərs 54.2 – Checkbox   Excel dərs 54.3 – Spin button   Excel dərs 54.4 – Combobox   Excel dərs 54.5 – Option button və...

Excel dərs 53 – Amortizasiyanın, Effektiv faiz dərəcəsinin, daxili gəlirlilik faizinin hesablanması 0

Excel dərs 53 – Amortizasiyanın, Effektiv faiz dərəcəsinin, daxili gəlirlilik faizinin hesablanması

Excel dərs 53.1 – SLN – Amortizasiyanın hesablanması / Maliyyə funksiyaları Excel dərs 53.2 – DB – Amortizasiyanın hesablanması / Maliyyə funksiyaları Excel dərs 53.3 – Effect / Maliyyə funksiyaları Excel dərs 53.4 –...