Oktyabr 2016 - INNAB

Monthly Archive: Oktyabr 2016

ACCA F3 Dərs 2 – Maliyyə hesabatlarının prinsipləri, istifadəçiləri və əsas elementləri 0

ACCA F3 Dərs 2 – Maliyyə hesabatlarının prinsipləri, istifadəçiləri və əsas elementləri

2.1. Maliyyə hesabatlarının prinsipləri 2.2. Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri 2.3. Maliyyə hesabatlarının əsas elementləri

1C dərs-16 – Balans hesabatı 0

1C dərs-16 – Balans hesabatı

16.1 Balans Hesabatının Hazırlanması 1-ci Hissə   16.2 Balans Hesabatının Hazırlanması 2-ci Hissə  

1C dərs-15 – Mənfəət və Zərər hesabatı 0

1C dərs-15 – Mənfəət və Zərər hesabatı

15.1 Mənfəət Və Zərər Hesabatının Hazırlanması  1-ci Hissə   15.2 Mənfəət Və Zərər Hesabatının Hazırlanması  2-ci Hissə  

1C dərs-14 – Satış əməliyyatları 0

1C dərs-14 – Satış əməliyyatları

14.1 Satış Əməliyyatları   14.2 İstehsal Olunmuş Materialların Satışı Əməliyyatları   14.3 Xidmətlərin Satış Əməliyyatları  

1C dərs-13 – İstehsal prosesləri üzrə əməliyyatlar 0

1C dərs-13 – İstehsal prosesləri üzrə əməliyyatlar

13.1 Bitməmiş İstehsal Xərcləri   13.2 İstehsal Əməliyyatları 1-ci Hissə   13.3 İstehsal Əməliyyatları spesifikasiya uyğun İstehsal 2-ci Hissə   13.4 Xidmətlərin Maya Dəyərinin Formalaşdırılması  

HTML dərs 5 – Sənədin formatlanması 0

HTML dərs 5 – Sənədin formatlanması

HTML 5.1 – Şərh teqi. Yeni sətrə keçid. Başlıqlar. HTML 5.2 – Horizontal xətt. Mətnin abzaslara bölünməsi

1C dərs-12 – DSMF və Vergi üzrə ödənişlərlə bağlı əməliyyatlar 0

1C dərs-12 – DSMF və Vergi üzrə ödənişlərlə bağlı əməliyyatlar

12.1 DSMF üzrə ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi   12.2 Vergilərin Hesablanması Və Ödənilməsi  

HTML dərs 4 – Fərdi simvolların formatlanması 0

HTML dərs 4 – Fərdi simvolların formatlanması

HTML 4.1 – Mətnin fraqmentlərinin seçilməsi HTML 4.2 – Yuxarı və aşağı indekslərin yaradılması   HTML 4.3 – Mətnin verilmiş şriftlə çıxarılması

MS Word dərs 7 – Görünüşlə və çapla bağlı tənzimləmələr 0

MS Word dərs 7 – Görünüşlə və çapla bağlı tənzimləmələr

MS Word 7.1 – Görünüş tənzimləmələri MS Word 7.2 – Çapla bağlı aparılan tənzimləmələr