Oktyabr 2016 - Page 2 of 3 - INNAB

Monthly Archive: Oktyabr 2016

1C dərs-11 – ƏDV əvəzləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar 0

1C dərs-11 – ƏDV əvəzləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar

11.1 Ədv Əvəzləşdirilməsi 1-Ci Hissə   11.2 Ədv Əvəzləşdirilməsi 2-Ci Hissə    

ST dərs 5 – Kəsilən (Diskret) Ehtimal Paylanmaları 0

ST dərs 5 – Kəsilən (Diskret) Ehtimal Paylanmaları

Statistika-1 – 5.1.Ehtimal Paylanmalarına Giriş Statistika-1 – 5.2.Bernulli və Binomial paylanma Statistika-1 – 5.3.Puasson və Geometrik paylanma  

1C dərs-10 – Əməkhaqqı əməliyyatları 0

1C dərs-10 – Əməkhaqqı əməliyyatları

10.1 Əmək Haqqının Hesablanması Və Əmək Haqqıdan Tutulmalar   10.2 Əmək Haqqının 1C-də Müxabirləşmələr 10.3 Əmək Haqqı İlə Bağlı Məzuniyyət Və Xəstəlik Vərəqələrinin Hesablanması   10.4 Əmək Haqqı İlə Bağlı Hesabatlara, Tutulmalara, Müxabirləşmələrə Baxılması  ...

MS Word dərs 5 – Design paneli 0

MS Word dərs 5 – Design paneli

MS Word 5.1 – Mövzu tənzimləmələri MS Word 5.2 – Kənar çərçivələr, istiqamət, ölçü tənzimləmələri MS Word 5.3 – Mündəricat hazırlanması