Word video dərs 7 - Görünüşlə və çapla bağlı tənzimləmələr - INNAB

MS Word dərs 7 – Görünüşlə və çapla bağlı tənzimləmələr

MS Word 7.1 – Görünüş tənzimləmələri
MS Word 7.2 – Çapla bağlı aparılan tənzimləmələr

Bir cavab yazın