ACCA F3 Dərs 10 - Debet və kredit, ikili yazılış qaydaları - INNAB

ACCA F3 Dərs 10 – Debet və kredit, ikili yazılış qaydaları

10.1 – İkili yazılış qaydaları
10.2. Debet və kredit
10.3. Debet və kreditə aid nümunələr

 

Bir cavab yazın