ACCA F3 Dərs 2 - Maliyyə hesabatlarının prinsipləri, istifadəçiləri və əsas elementləri - INNAB

ACCA F3 Dərs 2 – Maliyyə hesabatlarının prinsipləri, istifadəçiləri və əsas elementləri

2.1. Maliyyə hesabatlarının prinsipləri
2.2. Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri
2.3. Maliyyə hesabatlarının əsas elementləri

Bir cavab yazın