ACCA F3 Dərs 7 - Əsas mühasibat kitabı və mühasibat bərabərliyi - INNAB