1C Archives - INNAB

Category: 1C

1C dərs-16 – Balans hesabatı 0

1C dərs-16 – Balans hesabatı

16.1 Balans Hesabatının Hazırlanması 1-ci Hissə   16.2 Balans Hesabatının Hazırlanması 2-ci Hissə  

1C dərs-15 – Mənfəət və Zərər hesabatı 0

1C dərs-15 – Mənfəət və Zərər hesabatı

15.1 Mənfəət Və Zərər Hesabatının Hazırlanması  1-ci Hissə   15.2 Mənfəət Və Zərər Hesabatının Hazırlanması  2-ci Hissə  

1C dərs-14 – Satış əməliyyatları 0

1C dərs-14 – Satış əməliyyatları

14.1 Satış Əməliyyatları   14.2 İstehsal Olunmuş Materialların Satışı Əməliyyatları   14.3 Xidmətlərin Satış Əməliyyatları  

1C dərs-13 – İstehsal prosesləri üzrə əməliyyatlar 0

1C dərs-13 – İstehsal prosesləri üzrə əməliyyatlar

13.1 Bitməmiş İstehsal Xərcləri   13.2 İstehsal Əməliyyatları 1-ci Hissə   13.3 İstehsal Əməliyyatları spesifikasiya uyğun İstehsal 2-ci Hissə   13.4 Xidmətlərin Maya Dəyərinin Formalaşdırılması  

1C dərs-12 – DSMF və Vergi üzrə ödənişlərlə bağlı əməliyyatlar 0

1C dərs-12 – DSMF və Vergi üzrə ödənişlərlə bağlı əməliyyatlar

12.1 DSMF üzrə ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi   12.2 Vergilərin Hesablanması Və Ödənilməsi  

1C dərs-11 – ƏDV əvəzləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar 0

1C dərs-11 – ƏDV əvəzləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar

11.1 Ədv Əvəzləşdirilməsi 1-Ci Hissə   11.2 Ədv Əvəzləşdirilməsi 2-Ci Hissə    

1C dərs-10 – Əməkhaqqı əməliyyatları 0

1C dərs-10 – Əməkhaqqı əməliyyatları

10.1 Əmək Haqqının Hesablanması Və Əmək Haqqıdan Tutulmalar   10.2 Əmək Haqqının 1C-də Müxabirləşmələr 10.3 Əmək Haqqı İlə Bağlı Məzuniyyət Və Xəstəlik Vərəqələrinin Hesablanması   10.4 Əmək Haqqı İlə Bağlı Hesabatlara, Tutulmalara, Müxabirləşmələrə Baxılması  ...

1C dərs-9 – İşçilər üzrə əməliyyatlar 0

1C dərs-9 – İşçilər üzrə əməliyyatlar

9.1 İşçilərin İşə Qəbulu İlə Bağlı Əməliyyatlar   9.2 İşçilərin Çıxarılması, Məzuniyyətlərin Verilməsi, Əmək Qabiliyyətinin Müvəqqəti İtirilməsi, Yerdəyişməsi üzrə əməliyyatlar   9.3 Istehsalat Təqvimlərinin Və Tabellərin Hazırlanması   9.4 İşçilərlə Bağlı Hesabatların 1 C...

1C dərs-8 – Əsas vəsaitlər üzrə əməliyyatlar 1

1C dərs-8 – Əsas vəsaitlər üzrə əməliyyatlar

8.1 Əsas Vəsaitlər, Onların Sistemdə Qeyd Edilməsi   8.2 Əsas Vəsaitlərin İstifadəyə Verilməsi   8.3 Əsas Vəsaitlərin Amortizasiyası, Dövriyyə Cədvəli  

1C dərs-7 – Mal-materiallar üzrə əməliyyatlar 0

1C dərs-7 – Mal-materiallar üzrə əməliyyatlar

7.1 Mal Material Ehtiyatlarının Uçotu, Yerdəyişmə Edilməsi və Silinməsinin Aparılması   7.2 Mal Material Ehtiyatlarının Uçotu Və Qiymətləndirmə Metodları 2 ci Hissə