Chempionat Archives - INNAB

Category: Chempionat

Fənd 22/100: Məhsulun adı əsasında digər göstəricilərinin tapılması. 1

Fənd 22/100: Məhsulun adı əsasında digər göstəricilərinin tapılması.

Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif məhsulların adları və digər göstəriciləri verilmişdir. Tapşırıq aşağıdakılardan ibarətdir: 1.B1 xanasında məhsulların adını əks etdirən bir siyahı yaradılmalıdır; 2.Digər xanalarda (B3, B4, B5, B6, B7, B8) elə bir funksiya yazılmalıdır ki,...

Fənd 21/100: İşə giriş və işdən çıxış tarixlərinə əsasən işçilərin maaşlarının hesablanması. 1

Fənd 21/100: İşə giriş və işdən çıxış tarixlərinə əsasən işçilərin maaşlarının hesablanması.

Aşağıdakı cədvəldə həftədə 6 günlük iş rejimi ilə işləyən (bazar günü istirahət) şirkətin işçilərinin ad və soyadları, işə giriş və işdən çıxış tarixləri verilmişdir. D sütununda olan uyğun xanaya hansı funksiya yazılmalıdırki, funksiya bizə...

Fənd 20/100: Məhsulun adına uyğun olaraq satış qiymətinin tapılması 9

Fənd 20/100: Məhsulun adına uyğun olaraq satış qiymətinin tapılması

Aşağıdakı cədvəldə məhsulun adı və satış qiyməti verilmişdir. Ancaq məntiqi funksiyadan istifadə edərək E2 xanasına hansı funksiyanı yazmalıyıq ki, D2 xanasına soldakı cədvəldə olan məhsullardan hər hansı birinin adını yazdıqda funksiya bizə həmin məhsulun...

Fənd 19/100: İmtahan nəticələrinin cəmlənməsi. 20

Fənd 19/100: İmtahan nəticələrinin cəmlənməsi.

Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif universitetlərdə oxuyan, müxtəlif tələbələrin imtahan nəticələri verilmişdir. BDU-da oxuyan Əli adlı tələbələrin imtahan nəticələrinin cəmini tapmaq üçün hansı funksiyadan istifadə etmək lazımdır? Excel faylı F19   Sualın çətinlik dərəcəsindən asılı olaraq...

Fənd 18/100: Son 7 gün ərzində məhsulun satış miqdarının ortalama qiymətinin tapılması. 10

Fənd 18/100: Son 7 gün ərzində məhsulun satış miqdarının ortalama qiymətinin tapılması.

Aşağıdakı cədvəldə tarixlər və hər tarixdə satılan məhsulun satış miqdarı verilmişdir. F1 xanasına hansı funksiya yazılmalıdır ki, həmin funksiya bizə ötürülən tarixlərdən son 7 gündə satılan məhsulların ortalama qiymətini qaytarsın? QEYD: Cədvəl sabit deyildir....

Fənd 17/100: Məntiqi funksiyaların kombinasiyası nəticəsində lazımi şərtin tapılması. 6

Fənd 17/100: Məntiqi funksiyaların kombinasiyası nəticəsində lazımi şərtin tapılması.

Aşağıdakı cədvəldə tələbələrin 2 semesterlik nəticələrinə uyğun olaraq ortalama balları verilmişdir. Aşağıda verilənləri nəzərə alaraq, dinamik bir cədvəl tərtib etmək üçün uyğun xanalara hansı funksiya yazılmalıdır? Və verilmiş tələbələrin ortalama ballarının hərf qarşılığı və...

Fənd 16/100: Təkrarlar olan siyahıdan unikal (tək) olan yeni siyahının funksiyalar vasitəsi ilə təyin edilməsi 6

Fənd 16/100: Təkrarlar olan siyahıdan unikal (tək) olan yeni siyahının funksiyalar vasitəsi ilə təyin edilməsi

A sütununa yazılan təkrarlanan adlar olan siyahı əsasında C sütununda funsiyalar vasitəsi ilə təkrarlanmayan şəkildə yeni siyahının tərtib edilməsi  istənilməkdədir. C sütununa yazılan funksiyanın yazılışı istənilməkdədir. Excel Faylı F16   27.01.2017  00:50

Fənd 15/100: Mətn içərisindən rəqəmlərin tapılması 8

Fənd 15/100: Mətn içərisindən rəqəmlərin tapılması

A sütununa yazılan mətnlərin içərisindən rəqəmlərin tapılaraq B sütununa ard-arda yazılması üçün lazım olan funksiyanın yazılışı istənilməkdədir. Excel faylı linki_F15           22.01.2017 23:00

Fənd 14/100: İki tarix aralığında iş günü sayının müəyyən edilməsi 16

Fənd 14/100: İki tarix aralığında iş günü sayının müəyyən edilməsi

Aşağıdakı şərtlərə əməl etməklə iki tarix aralığındakı iş günü sayının müəyyənləşdirilməsi üçün D2 xanasına yazılmalı olan funksiyanın yazılışı istənilməkdədir. Şərtlər: Şənbə və bazar günləri qeyri-iş günləridir. F sütununa yazılan qeyri-iş günləri uyğun olaraq iki...

Fənd 13/100: Xanalara istənilməyən sözlərin yazılışının məhdudlaşdırılması 25

Fənd 13/100: Xanalara istənilməyən sözlərin yazılışının məhdudlaşdırılması

Şəkildən göründüyü kimi C sütununa hoteldə əvvəlcədən rezerv olunmuş otaqlar yazılmışdır. A sütununa yeni rezerv üçün otaq yazılışı zamanı əgər C sütunundakı otaqlara bərabər olan varsa A sütununa yazmaq mümkün olmasın. Rezerv olunmuşlardan başqa...