Formulas Archives - INNAB

Category: Formulas

Exceldə PV (Pulun faktiki dəyəri) funksiyası 0

Exceldə PV (Pulun faktiki dəyəri) funksiyası

PV funksiyası Exceldə ən çox isifadə edilən maliyyə funksiyalarından biridir. Bu funksiya vasitəsi ilə Siz gələcəkdə qazanacağınız pulun dəyərini faktiki pulun dəyəri ilə müqayisə edə bilərsiniz. Faktiki olaraq Sizin əlinizdə 9 500 AZN pul...

Exceldə Effektiv faiz dərəcəsini tapılması 0

Exceldə Effektiv faiz dərəcəsini tapılması

Tez-tez mətbuatda bankların əmanətlərə görə elan etdiyi faiz dərəcələri barədə məlumat verilir. Deyək ki, hansısa X bankı əmanətlərə görə 10% faiz hesablayır. Əgər, Siz 1 0 000 AZN məbləği əmanət olaraq yerləşdirmək istəyirsinizsə ilin...

Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı 0

Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı

Ölkəmizdə, MS OFFICE proqramından istifadə edənlər ingilis və rus dillərindən daha çox istifadə edir. Bu reallıq Excel proqramında da özünü göstərir. Bu səbəbdən düşündüm ki, bu yazımda Sizə ingilis dilində olan funksiyaların rus dilində qarşılığını...

Exceldə CODE funksiyası 0

Exceldə CODE funksiyası

Exceldə CODE funksiyası  CHAR funksiyası ilə əks məntiqlə işləyir. Belə ki, CHAR funksiyası ilə biz kodun simvol qarşılığını tapırdıqsa, CODE funksiyası ilə isə simvolun ASCII cədvəlində olan kod qarşılığını tapmış oluruq. Sintaksisi: ==CODE(Simvol və ya...

Exceldə CHAR funksiyası 0

Exceldə CHAR funksiyası

Exceldə CHAR funksiyası verilmiş kodun ASCII cədvəlində olan simvol qarşılığını qaytarır. Məsələn, 64 ədədinin simvol qarşılığı @ işarəsidir. Funksiyanın sintaksisi = CHAR(Xana və ya ədəd) şəklindədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, simvolları özündə saxlayan ASCII...

Exceldə böyük hərfə görə hissələrə ayırmaq 0

Exceldə böyük hərfə görə hissələrə ayırmaq

Exceldə ad və soyad bir birinə birləşik olaraq verilmişdir. Ad və Soyadda ancaq baş hərflər böyük hərflə yazılmışdır. Bizə lazımdır ki, aşağıdakı şəkildəki kimi, “NahidNəsirov” sözündə ikinci “N” hərfinə görə “Nahid” və “Nəsirov” sözlərindən...

Exceldə Second funksiyası 0

Exceldə Second funksiyası

Exceldə SECOND funksiyası ona ötürülmüş tarixdə saniyənin tapılması üçün istifadə edilir.  Nümunəyə nəzər salaq. Fərz edək ki, aşağıdakı kimi bir tarix verilmişdir. Bu tarixdən saniyəni (25-i) tapmaq üçün SECOND(A1) funksiyasından istifadə edək.

Exceldə DAYS funksiyası 1

Exceldə DAYS funksiyası

Exceldə iki tarix arasında gün sayını hesablamaq üçün DAYS funskiyasından istifadə edilir. Funksiyanın sintaksisi =DAYS(Bitmə tarixi;Başlama tarixi) şəklindədir. Aşağıdakı misala diqqət yetirək. Fərz edək ki, 05.08.2015 tarixi ilə 05.02.2015 tarixi arasındakı gün sayını tapmaq zərurəti...

Exceldə HOUR funksiyası 0

Exceldə HOUR funksiyası

Excel sənədləri ilə işləyərkən tarix və saatları üzərində bir sıra əməliyyatları icra etmək üçün bir neçə funksiyalardan istifadə edilir. HOUR funksiyası Excel xanasına yazılan saatdan saat hissəsini tapmaq üçün istifadə edilir. Nümunəyə nəzər salaq....

Exceldə ROW funksiyası 0

Exceldə ROW funksiyası

Excel xanasında üzərində və ya istinad etdiyiniz xananın olduğu sətrin nömrəsini qaytarmaq üçün ROW funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi =ROW(xana) şəklindədir. Xana hissəsi boş buraxılarsa üzərində hal-hazırda olan xananın sətir nömrəsini qaytarır.