HTML Archives - INNAB

Category: HTML

HTML dərs 10 – Freymlər 0

HTML dərs 10 – Freymlər

HTML 10.1 – Veb-brauzerin pəncərəsinin bir neçə sahəyə bölünməsi   HTML 10.2 – Freym strukturunun təsviri   HTML 10.3 – Ayrı-ayrı sahələrin təsviri. Sənədin təyin olunmuş freymə yüklənməsi   HTML 10.4 – <iframe> teqi. Freymin...

HTML dərs 9 – HTML – də cədvəllər 0

HTML dərs 9 – HTML – də cədvəllər

HTML – 9.1 Cədvəlin sənədə əlavə olunması   HTML – 9.2 Cədvəlin başlığı və parametrləri   HTML – 9.3 Cədvəlin sətirləri HTML 9.4 – Cədvəlin xanaları      

HTML dərs 8 – Hiperlink (bağlantı) 0

HTML dərs 8 – Hiperlink (bağlantı)

HTML – 8.1 Xarici bağlantılar. Mütləq və nisbi URL-ünvan   HTML – 8.2 Daxili bağlantılar   HTML – 8.3 E-poçt ünvanına bağlantılar  

HTML dərs 5 – Sənədin formatlanması 0

HTML dərs 5 – Sənədin formatlanması

HTML 5.1 – Şərh teqi. Yeni sətrə keçid. Başlıqlar. HTML 5.2 – Horizontal xətt. Mətnin abzaslara bölünməsi

HTML dərs 4 – Fərdi simvolların formatlanması 1

HTML dərs 4 – Fərdi simvolların formatlanması

HTML 4.1 – Mətnin fraqmentlərinin seçilməsi HTML 4.2 – Yuxarı və aşağı indekslərin yaradılması   HTML 4.3 – Mətnin verilmiş şriftlə çıxarılması

HTML dərs 3 – Sənədin strukturu 0

HTML dərs 3 – Sənədin strukturu

HTML – 3.1 Doctype teqi haqqında   HTML – 3.2 Sənədin Head və Body bölmələri