İNVESTİSİYA MALİYYƏSİ Archives - INNAB

Category: İNVESTİSİYA MALİYYƏSİ

BA II Plus Kalkulyator 0

BA II Plus Kalkulyator

Maliyyə və statistika üzrə hesablamaların daha sürətli aparılması üçün ən çox istifadə edilən elektron hesablama maşını növlərindən biridir. Bir çox beynəlxalq sertifikatlı imtahanlarda (CFA, FRM və d.) bu kalkulyatordan istifadəyə icazə verilir. Maliyyə və...

IM9: Vacib əmsallar və onların izahı 1

IM9: Vacib əmsallar və onların izahı

“Holding period return” (HPR)  – investisiya dəyərinin zaman içində dəyişmə faizidir. İnvestisiya üzrə olan bütün pul gəlirləri (misal, dividentlər və ya faiz gəlirləri) investisiyanın dəyərinə əlavə edilir. Aşağıdakı misallar üzrəndən daha aydın görə bilərik:...

IM8: Xalis bugünki dəyər (NPV) və Daxili gəlirlilik faizi (IRR) arasında yaranan ziddiyyət 1

IM8: Xalis bugünki dəyər (NPV) və Daxili gəlirlilik faizi (IRR) arasında yaranan ziddiyyət

Bir layihənin qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi qərarı, digər bir layihənin qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi qərarına təsir etmirsə bu iki layihə müstəqildir. Əgər iki layihədən biri,  digəri üzrə qərar qəbul edilməsinə...

IM7: Daxili gəlirlilik faizi (internal rate of return – IRR) 0

IM7: Daxili gəlirlilik faizi (internal rate of return – IRR)

İnvestisiyanın Xalis bugünki dəyərini sıfara bərabərləşdirən faiz dərəcəsinə daxili gəlirlilik faizi (IRR) deyilir. Bu faiz elə bir faizdirki, bu faiz həddində investisiya üzrə gəlirlərin bugünki dəyərinin cəmi xərclərin bugünki dəyərinin cəminə bərabər olur. Bu...

IM6: Xalis bugünki dəyər (Net present value – NPV) 1

IM6: Xalis bugünki dəyər (Net present value – NPV)

Xalis bugünki dəyər investisiya imkanlarını müqayisə etmək və ya investisiya imkanının əlverişli olub olmadığını ölçmək üçün istifadə edilən metodlardan biridir. Bu metodda investisiyaya çəkilən xərclərin və investisiyadan gələcək gəlirlərin hər birinin, investisiyanın risk səviyyəsinə...

IM5: Annuitet məbləğin cari dəyəri (PVA) 1

IM5: Annuitet məbləğin cari dəyəri (PVA)

Annuitet məbləğin cari dəyəri – müəyyən bir müddət ərzində interval üzrə ödənilən sabit pul məbləğinin cari dəyəridir. Annuitet məbləğin cari dəyəri (PVAO – ordinary annuity): pul axınları dövrün sonunda müşahidə edilir. Aşağıdakı düstürla hesablanır:...

IM4: Annuitet məbləğin gələcək dəyəri (FVA) 1

IM4: Annuitet məbləğin gələcək dəyəri (FVA)

Annuitet məbləğin gələcək dəyərini izah etməmişdən əvvəl aşağıdakı terminlərlə tanış olaq. Annuitet verilmiş zaman çərçivəsində bərabər intervallarda müşahidə edilən bərabər məbləğli pul axınlarıdır. Misal, illik 22%-lə 12 il müddətinə verilmiş kreditin illik ödənişi 2...

IM3: Vahid məbləğin bugünkü dəyəri (PV) 3

IM3: Vahid məbləğin bugünkü dəyəri (PV)

Vahid məbləğin bugünkü dəyəri, gələcəkdə bizə vəd edilən pulun bu günki dəyəri haqqında məlumat verən konsepsiyadır. Aşağıdakı düstürla hesablanır: PV = FV * (1+ i) -n PV – bugünkü dəyər FV – gələcək dəyər...

IM2: Vahid məbləğin gələcək dəyəri (FV) 4

IM2: Vahid məbləğin gələcək dəyəri (FV)

Vahid məbləğin gələcək dəyəri, bu gün əlimizdə olan pulun investisiya ediləcəyi təqdirdə bizə nə qədər gəlir gətirəcəyi haqqında məlumat verən konsepsiyadir. Aşağıdakı düstürla hesablanır: FV = PV * (1+ i)n FV – gələcək dəyər...