Statistika Video dərslik Archives - INNAB

Category: Statistika Video dərslik

ST dərs 5 – Kəsilən (Diskret) Ehtimal Paylanmaları 0

ST dərs 5 – Kəsilən (Diskret) Ehtimal Paylanmaları

Statistika-1 – 5.1.Ehtimal Paylanmalarına Giriş Statistika-1 – 5.2.Bernulli və Binomial paylanma Statistika-1 – 5.3.Puasson və Geometrik paylanma  

ST dərs 4 – Ehtimal nəzəriyyəsi 0

ST dərs 4 – Ehtimal nəzəriyyəsi

Statistika-1 – 4.1. Ehtimal nəzəriyyəsinə giriş Statistika-1 – 4.2.Şərti Ehtimal Statistika-1 – 4.3.Bayes teoremi Statistika-1 – 4.4.Mümkün halların sayılması qaydaları

ST dərs 3 – Təsviri statistika 0

ST dərs 3 – Təsviri statistika

Statistika-1 – 3.1.Aritmatik ortalama, Median, Moda,Geometrik ortalama Statistika-1 – 3.2.Range, Seçmənin Dispersiyası və Standart kənarlaşma,Kənarlaşma əmsalı, Z Skor Statistika-1 – 3.3.Verilənlərin paylanma formaları Statistika-1 – 3.4-3.5-3.6.Empirik və Çebışev qanunauyğunluqları,Kovariasiya və Korrelyasiya Statistika-1 – 3.7.Toplu...

ST dərs 2 – Verilənlərin formalaşdırılması 0

ST dərs 2 – Verilənlərin formalaşdırılması

Statistika-1 – 2.1.Verilənlərin toplanması Statistika-1 – 2.2.Cədvəllərin hazırlanması Statistika-1 – 2.3.Qrafiklərin hazırlanması (keyfiyyət dəyişənləri üzrə) Statistika-1 – 2.4.Qrafiklərin hazırlanması (kəmiyyət dəyişənləri üzrə)

ST dərs 1 – Statistikaya giriş 2

ST dərs 1 – Statistikaya giriş

Statistika-1 – 1.1.Statistika haqqında ümumi anlayışlar Statistika-1 – 1.2.Statistikanın ən vacib terminləri Statistika-1 – 1 .3.Dəyişənlərin Növləri, 1.4-Ölçü sistemləri