Word Archives - INNAB

Category: Word

MS Word dərs 7 – Görünüşlə və çapla bağlı tənzimləmələr 2

MS Word dərs 7 – Görünüşlə və çapla bağlı tənzimləmələr

MS Word 7.1 – Görünüş tənzimləmələri MS Word 7.2 – Çapla bağlı aparılan tənzimləmələr

MS Word dərs 5 – Design paneli 0

MS Word dərs 5 – Design paneli

MS Word 5.1 – Mövzu tənzimləmələri MS Word 5.2 – Kənar çərçivələr, istiqamət, ölçü tənzimləmələri MS Word 5.3 – Mündəricat hazırlanması

MS Word dərs 4 – Insert paneli (2-ci hissə) 0

MS Word dərs 4 – Insert paneli (2-ci hissə)

MS Word 4.1 – Hiperlink, bookmark əlavə etmə MS Word 4.2 – Səhifə tənzimləmələri MS Word 4.3 – Mətn qutusu, funksiya və simvolların əlavə edilməsi

MS Word dərs 3 – Insert paneli (1-ci hissə) 0

MS Word dərs 3 – Insert paneli (1-ci hissə)

MS Word 3.1 – Səhifələr, Cədvəl qrupuna daxil olan əmrlər MS Word 3.2 – Fiqrular və şəkillər əlavə etmək Ms Word 3.3 – SmartArt və Qrafiklər əlavə etmək

MS Word dərs 2 – Şriftlə və paraqrafla bağlı tənzimləmələr, üslublar və dəyişiklik qrupuna daxil olan əmrlər 0

MS Word dərs 2 – Şriftlə və paraqrafla bağlı tənzimləmələr, üslublar və dəyişiklik qrupuna daxil olan əmrlər

Ms Word 2.1 – Şriftlə bağlı aparılan tənzimləmələr MS Word 2.2 – Paraqrafla bağlı aparılan tənzimləmələr MS Word 2.3 – Üslublar və dəyişiklik qrupuna daxil olan əmrlər

MS Word dərs 1 – Word ilə ilkin tanışlıq və Home paneli – 1 2

MS Word dərs 1 – Word ilə ilkin tanışlıq və Home paneli – 1

MS Word 1.1 – Word ilə ilkin tanışlıq   MS Word 1.2 – Home paneli –  Clipboard and Font-1