Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı - INNAB

Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı

Ölkəmizdə, MS OFFICE proqramından istifadə edənlər ingilis və rus dillərindən daha çox istifadə edir. Bu reallıq Excel proqramında da özünü göstərir. Bu səbəbdən düşündüm ki, bu yazımda Sizə ingilis dilində olan funksiyaların rus dilində qarşılığını yazım. Ümid edirəm, faydalı olacaqdır.

ENGLISHRUSSIAN
ABSABS
ADDRESSАДРЕС
ANDИ
AVERAGEСРЗНАЧ
AVERAGEIFСРЗНАЧЕСЛИ
AVERAGEIFSСРЗНАЧЕСЛИМН
BAHTTEXTБАТТЕКСТ
BIN2DECДВ.В.ДЕС
BIN2HEXДВ.В.ШЕСТН
CEILINGОКРВВЕРХ
CHARСИМВОЛ
CHOOSEВЫБОР
CODEКОДСИМВ
COLUMNСТОЛБЕЦ
COLUMNSЧИСЛСТОЛБ
CONCATENATEСЦЕПИТЬ
COUNTСЧЁТ
COUNTAСЧЁТЗ
COUNTBLANKСЧИТАТЬПУСТОТЫ
COUNTIFСЧЁТЕСЛИ
COUNTIFSСЧЁТЕСЛИМН
DATEДАТА
DATEVALUEДАТАЗНАЧ
DAYДЕНЬ
DEC2BINДЕС.В.ДВ
DEC2HEXДЕС.В.ШЕСТН
EOMONTHКОНМЕСЯЦА
EVENЧЁТН
EXACTфункция СОВПАД
FACTФАКТР
FINDНАЙТИ
FLOORОКРВНИЗ
HEX2BINШЕСТН.В.ДВ
HEX2DECШЕСТН.В.ДЕС
HLOOKUPГПР
HYPERLINKГИПЕРССЫЛКА
IFЕСЛИ
IFERRORЕСЛИОШИБКА
INDEXИНДЕКС
INDIRECTДВССЫЛ
INFOИНФОРМ
INTЦЕЛОЕ
ISBLANKЕПУСТО
ISERRORЕСЛИОШИБКА
ISEVENЕЧЁТН
ISNAЕНД
ISNONTEXTЕНЕТЕКСТ
ISNUMBERЕЧИСЛО
ISODDЕНЕЧЁТ
ISTEXTЕЧИСЛО
LARGEНАИБОЛЬШИЙ
LEFTЛЕВСИМВ
LENДЛСТР
LOOKUPПРОСМОТР
LOWERСТРОЧН
MATCHПОИСКПОЗ
MAXМАКС
MEDIANМЕДИАНА
MIDПСТР
MINМИН
MODОСТАТ
MODEМОДА
MONTHМЕСЯЦ
NЧ
NAНД
NETWORKDAYSЧИСТРАБДНИ
NOTНЕ
NOWТДАТА
ODDНЕЧЁТ
OFFSETСМЕЩ
ORИЛИ
PERCENTILEПЕРСЕНТИЛЬ
PIПИ
PROPERПРОПНАЧ
QUARTILEКВАРТИЛЬ
RANDСЛЧИС
RANDBETWEENСЛУЧМЕЖДУ
RANKРАНГ
REPLACEЗАМЕНИТЬ
REPTПОВТОР
RIGHTПРАВСИМВ
ROMANРИМСКОЕ
ROUNDОКРУГЛ
ROUNDDOWNОКРУГЛВНИЗ
ROUNDUPОКРУГЛВВЕРХ
ROWСТРОКА
ROWSЧСТРОК
SEARCHПОИСК
SMALLНАИМЕНЬШИЙ
STDEVСТАНДОТКЛОН
SUBSTITUTEПОДСТАВИТЬ
SUMфункция СУММ
SUMIFСУММЕСЛИ
SUMIFSСУММЕСЛИМН
SUMPRODUCTСУММПРОИЗВ
TEXTТЕКСТ
TODAYСЕГОДНЯ
TRANSPOSEТРАНСП
TRIMСЖПРОБЕЛЫ
UPPERПРОПИСН
VLOOKUPВПР
WEEKDAYДЕНЬНЕД
WEEKNUMНОМНЕДЕЛИ
YEARГОД
TRUEИСТИНА

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir