Excel Dərs 53 Test - INNAB

Excel Dərs 53 – Test

 Excel Dərs 53 Test

Ad

Email

1) Aşağıdakı funksiyalardan hansı amortizasiyanın hesablanması üçündür?
2) Əsas vəsaitin köhnəlməsinin dövrlərə görə bərabər şəkildə aparılması üçün aşağıdakı funksiyalardan hansından istifadə edilir?
3) Elə bir faiz həddini tapmalısınız ki, investisiya üzrə gəlirlərin bugünki dəyərinin cəmi xərclərin bugünki dəyərinin cəminə bərabər olsun. Bunu aşağıdakı funkiyalardan hansı ilə etmək mümkündür?
Sualları cavablandırdıqdan yekun nəticəni təsdiqləməyi unutmayın. 

Suallarınız olarsa, facebook səhifəmizə və ya qrupumuza yaza bilərsiniz.

Bir cavab yazın