Excel tədris planı, INNAB Excel kursu, Excel təlimi

Excel-tədris planı

Tədris planının PDF formasını bu linkdən də yükləyə bilərsiniz.

DƏRS 1

Home (Əsas səhifə) paneli

Clipboard (Mübadilə Qrupu)
Copy (Köçür)
Cut (Kəs)
Paste (Əlavə et)
Format Painter (Nümunəyə görə Formatla)
Paste Special (Xüsusi əlavə et)
Font (Şrift)
Alignment (Düzləndirmə)
Number formats (Xana tipləri)
Conditional Formatting (Şərti formatlaşdırma)
Format As Table (Cədvəl kimi formatla)
Cell Styles (Xana üslubları)
Insert (Əlavə etmə) menyusu
Delete (Sil) menyusu
Format menyusu
Border (Kənar çərçivələr)
Praktiki həllər

DƏRS 2

Home (Əsas səhifə) paneli

Fill (Doldur)
Fill (Doldur) menyusu
Clear (Təmizlə) menyusu
Sort&Filter (Sıralama&Filter)
Custom List (Fərdi Siyahı)
Filter menyusu
Find&Select (Tap&Seç) menyusu
Go to (Keç) menyusu
Go to Special ( Fərqli tap seç)
Praktiki həllər

Page Layout (Səhifə Tərtibatı) paneli

Themes (Mövzular)
Page setup (Səhifə parametrləri)
İşçi səhifəsinin çapı zamanı edilən tənzimləmələr
Sheet Options (İşçi səhifəsi seçimləri)
Arrange (Nizamla)
Praktiki həllər

DƏRS 3

Formulas (Funksiyalar) paneli

Funksiyalar bölməsinə giriş və xəta tipləri
Logical (Məntiqi) funksiyalar
Praktiki həllər

DƏRS 4

Formulas (Funksiyalar) paneli

Text (Mətn) funksiyaları
DATE (Tarix) funksiyaları
Praktiki həllər

DƏRS 5

Formulas (Funksiyalar) paneli

LOOKUP & REFERENCE (Axtarış və İstinad) funksiyaları
INFORMATION (Məlumat) funksiyaları
Praktiki həllər

DƏRS 6

Formulas (Funksiyalar) paneli
MATH & TRIG (Riyazi) funksiyalar
Engineering (Mühəndislik) funksiyaları
Statistical functions (Statistik funksiyalar)
Financial (Maliyyə) funksiyaları
Praktiki həllər

DƏRS 7

Formulas (Funksiyalar) paneli

Database (Verilənlər) funksiyaları
Defined Names (Müəyyənləşdirilmiş adlar) qrupu
Formula Auditing (Funksiya auditi) qrupu
Calculation (Hesablama) qrupu
Praktiki həllər

DƏRS 8

Data (Verilənlər) paneli

Get External Data (Xarici məlumat mənbələrindən əldə et)
Advanced Filter (Təkmilləşmiş Filter)
Data Tools (Verilənlərin idarə edilməsi alətləri)
Text to Columns (Mətni sütunlara ayır)
Flash Fill (Sürətli doldur)
Remove Duplicates (Təkrarlananları sil)
Data Validation (Verilənlərin məhdudlaşdırılması)
Consolidate (Ümumiləşdir)
What-If Analysis (Nə-Əgər analizi)
Group (Qruplaşdır)
Praktiki həllər

DƏRS 9

Review (İcmal) paneli
Proofing (Korrektə)
Translate (Tərcümə et)
Comments (Rəylər)
Protect Sheet (İşçi səhifəsini qoru)
Excel xanasına yazılan düsturun gizlədilməsi
Protect Workbook (İşçi kitabını qoru)
Share Workbook (İşçi kitabını paylaş)
Protect and Share Workbook ( İşçi kitabını qoru və paylaş)
Unprotect Shared Workbook (Paylaşılan işçi kitabını qorumadan azad et)
Allow Users to Edit Ranges (Xanaları dəyişmək üçün icazə ver)
Track Changes (Dəyişikliklərin izlənilməsi)
Praktiki həllər

DƏRS 10

View (Görünüş) paneli

Workbook Views (İşçi kitabı görünüşləri)
Show (Göstər)
Zoom (Yaxınlaşdır)
New window (Yeni pəncərə)
Arrange All (Hamısını nizamla)
Freeze Panes (Panelləri dondur)
Split (Bölmək)
Hide (Gizlət)
Unhide (Göstər)
View Side by Side (Yan-yana görünüş)
Reset Window Position (Pəncərə vəziyyətini bərpa et)
Switch window (Pəncərələrə keç)
Praktiki həllər

Insert (Əlavə et) paneli

Pivot Table (Yekun Cədvəl)
Pivot Table (Yekun Cədvəl)-ə dair əsas məlumatlar
Design (Dizayn) köməkçi paneli
Analyze (Analiz) köməkçi paneli
Praktiki həllər

DƏRS 11

Insert (Əlavə et) paneli

Pictures (Şəkillər)
Shapes (Fiqurlar)
Smart Art (Smart Art qrafikləri)
Screenshot (Ekran görüntüsü)
WordArt
Signature Line (İmza)
Equation (Tənlik)
Symbol (Simvol)
Praktiki həllər

DƏRS 12

Insert (Əlavə et) paneli

Charts (Qrafiklər)
PowerView
Sparkline (Kiçik qrafiklər)
Slicer (Slayser) və Timeline (Zaman tuneli)
Hyperlink (Hiperəlaqə)
Textbox (Mətn qutusu)
Praktiki həllər

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir