Maliyyə hesabatları - INNAB

MALİYYƏ HESABATLARI

Hər bir sahədə fəaliyyətə başlamazdan əvvəl araşdırmalar aparılmalı, proqnoz rəqəmlər hazırlanmalı, təhlillər aparılmalı daha sonra fəaliyyətin başlanılması ilə əlaqədar qərar verilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq analitiklər müəssisənin fəaliyyətini, maliyyə vəziyyətini və onun dəyərini hesablama bacarığına sahib olmalıdır. Bütün bunları hesablamaq üçün müəssisənin maliyyə hesabatlılığından istifadə olunur.

Bütün bunları nəzərə alaraq maliyyə hesabatlarının təhlilinə dair öyrədici məqalələrimizi Sizlərlə paylaşırıq. Bu məqalələrdə maliyyə hesabatlarını effektiv şərh və təhlil etmək üçün lazımi biliklər əks olunmuşdur. Sözü gedən məqalələr maliyyə hesabatlarını sərbəst və lazımi səviyyədə təhlil etmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu öyrədici məqalələr aşağıda qeyd edilmiş şəxslərə öz töhvəsini verəcəkdir:

  • Portfel menecerləri;
  • Maliyyə menecerləri;
  • Tədqiqatçılar;
  • Məsləhətçilər;
  • Fərdi və institusional investorlar;
  • Bank sahəsi üzrə aparıcı mütəxəssislər;
  • Maliyyə asistentləri;
  • Maliyyə sahəsinin digər peşəkarları.

Öyrədici məqalələrdə maliyyə hesabatlarının təhlili sahəsində aşağıdakı mövzular əhatə olunmuşdur:

Məqalələri oxuduqdan sonra biliklərin mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi baxımından bütün mövzuları əhatə edəcək 50 sualdan ibarət test toplusu da diqqətinizə təqdim edilir.