MS Word video dərslik - INNAB

MS Word

MS Word müasir dövrdə hansı sahənin nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq, hər bir şəxs üçün vacib proqramdır. Həm biznes mühiti, həm də gündəlik istifadə üçün MS Word biliyinin zəruriliyi günümüzün reallığıdır. MS Word vasitəsilə qısa zamanda işgüzar məktublar, sənədlər, hesabatlar, broşuralar tərtib etmək, mətnlərin və sənədə əlavə olunan obyektlərin formatını istənilən formada dəyişmək mümkündür.

Proqramın təklif etdiyi imkanlardan tam şəkildə yararlanmağınız üçün INNAB Peşəkar İnkişaf Platforması MS Word video dərsliyini təqdim edir. Video dərslik aşağıdakı mövzuları əhatə edir: