innab team, Author at INNAB

Author: innab team

ACCA F3 Dərs 12 – Hesabların bağlanışı 0

ACCA F3 Dərs 12 – Hesabların bağlanışı

12.1. Hesabların bağlanışı 12.2. İlkin balansın qurulması 12.3. İlkin balansda yol verilən səhvlər    

ACCA F3 Dərs 10 – Debet və kredit, ikili yazılış qaydaları 0

ACCA F3 Dərs 10 – Debet və kredit, ikili yazılış qaydaları

10.1 – İkili yazılış qaydaları 10.2. Debet və kredit 10.3. Debet və kreditə aid nümunələr  

ACCA F3 Dərs 7 – Əsas mühasibat kitabı və mühasibat bərabərliyi 0

ACCA F3 Dərs 7 – Əsas mühasibat kitabı və mühasibat bərabərliyi

7.1. Əsas mühasibat kitabı 7.2. Mühasibat bərabərliyi

ACCA F3 Dərs 6 – Alış və satış əməliyyatlarının uçotu 0

ACCA F3 Dərs 6 – Alış və satış əməliyyatlarının uçotu

6.1. Alış, satış və qaytarılan malların uçotu 6.2. Bank hesabının uçotu 6.3. Kassa əməliyyatlarının uçotu

ACCA F3 Dərs 4 – Fasiləsizlik prinsipi və digər mühasibatlıq konsepsiyaları 0

ACCA F3 Dərs 4 – Fasiləsizlik prinsipi və digər mühasibatlıq konsepsiyaları

4.1. Fasiləsizlik prinsipi 4.2. Digər mühasibatlıq konsepsiyaları

Fənd 4/100: Axırıncı 10 sətirdə tərkində * olan sözlərin sayının tapılması. 4

Fənd 4/100: Axırıncı 10 sətirdə tərkində * olan sözlərin sayının tapılması.

A sütuna yazılan sözlərdən son 10-dan neçəsinin tərkibində * olan sözlər olduğunu tapmamız lazımdır. Aşağıdakı şəkildə nəticə 4 olmalıdır.