SQL11: like funksiyası vasitəsilə məlumatın axtarışı - INNAB

SQL11: like funksiyası vasitəsilə məlumatın axtarışı

Məlumatın bir hissəsi üzrə axtarış vermək üçün like funksiyasından istifadə olunur. Əgər bir işçinin yalnız adını biliriksə, və ya telefon nömrəsinin bir hisssəsini biliriksə o zaman bu funksiya vasitəsilə mümkün bütün variantları bazadan əldə etmək olar.

Like funksiyasında aşağıdakı 2 işarədən istifadə olunur:

% – bu işarə istənilən sayda simvolu ifadə edir (1%  – 125 və ya 1745 ifadə edə bilər)

_ – bu işarə isə yalnız bir simvolu ifadə edir (1_ isə yalnız bir ilə başlayan iki rəqəmli ədədləri ifadə edə bilər)

Tural adlı əməkdaşın soyadını axtarmaq istəsək aşağıdakı scriptdən istifadə edirik:

select * from ishchi_siyahi

where ad_soyad like ‘%Tural’

Nəticə

sql11-1

Mobil nömrəsinin tərkibində 136 olan nömrələri axtarmaq istəsək aşağıdakı scriptdən istifadə edirik:

select * from ishchi_tel

where mob_tel like ‘%136%’

Nəticə

sql11-2

Mobil nömrəsinin ilk 3 rəqəmi  136 son iki rəqəmi isə 78 olan nömrəni axtarırıqsa aşağıdakı scriptdən istifadə edirik:

select * from ishchi_tel

where mob_tel like ‘%136__78’

Nəticə

sql11-3

Bir cavab yazın