ST24: F testi - INNAB

ST24: F testi

F testi iki dispersiya arasındakı fərqi test edir.

1

F testi aşağıdakı düsturla hesablanır:

2

F cədvəlində df1 stünu,  df2 isə sətiri göstərir.

Misal: fərz edək ki, siz broker şirkətində maliyyə göstəricilərinin təhlili sahəsində çalışırsınız. İki birjada (X və Y birjası deyək) səhmlər üzrə divident gəlirlərinin müqayisə edilməsi sizdən istənilir. Deyək ki, siz aşağıdakı məlumatları əldə etmisiniz:

6

Hər iki toplunun normal paylanmaya sahib olduğunu fərz edərək, dispersiyalar arasındakı fərqi hesablayaq (a = 0.05):

  • H0: σ12 = σ22

            H1: σ12 ≠ σ22

  • a = 0.05
  • f. = n1 – 1 = 21 –1 = 20 (sürət)
  • f. = n2 – 1 = 25 –1 = 24 (məxrəc)
  • Fα/2 = F.025, 20, 24 = 2.33

3

  • FSTAT-ın hansı sahəyə düşdüyünə baxaq və qərar qəbul edək:

4

Fstat = 1.256 < 2.33 olduğu üçün H0-ı rədd edilmir. Belə nəticəyə gəlirik ki, iki birjanın dispersiyaları arasında fərqin olmasına dair əsaslı sübutumuz yoxdur.

5

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir