Statistika - dərslik - INNAB

Statistika – dərslik

Hazırkı iqtisadi şəraitdə müxtəlif biznes proseslərinin təhlili əsasında real nəticələrin çıxarılması və düzgün qərarların verilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məlumat bazasının təhlili isə yaxşı statistika biliklərinə yiyələnmək tələb edir. Bütün bunları nəzərə alaraq, Biznes Statistikasına dair hazırladığımız öyrədici məqalələrimizi Sizlərlə paylaşırıq. Bu məqalələri oxuyan hər bir oxucumuz aşağıdakı bacarıqlara yiyələnmək üçün kifayət qədər bazaya sahib olacaqdır:

  • Analitik düşünmə bacarığı;
  • Mürəkkəb proseslərin analizi;
  • Düzgün qərar vermə;
  • Etibarlı nəticələr əldə edilməsi;
  • Risklərin və itkilərin proqnozlaşdırılması;
  • Biznes proseslərinin inkişafı;
  • Strateji planlaşdırma.

Öyrədici məqalələrdə biznes statistikası sahəsində aşağıdakı mövzular əhatə olunmuşdur:

Məqalələri oxuduqdan sonra biliklərin mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi baxımından bütün mövzuları əhatə edəcək 50 sualdan ibarət test toplusu da diqqətinizə təqdim edilir.