Statistika - Video dərslik - INNAB

Statistika – Video dərslik

“Statistika 1” ONLINE PULSUZ video dərslər artıq istifadənizdədir.

Hazırkı iqtisadi şəraitdə müxtəlif biznes proseslərin təhlili əsasında real nəticələrin çıxarılması və düzgün qərarların verilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məlumat bazasının təhlili isə yaxşı statistika biliklərinə yiyələnmək tələb edir. Bütün bunları nəzərə alaraq “Statistika 1” təliminin pulsuz online tədrisinə start verdik. Bu təlimin sonunda Sizlər aşağıdakı bacarıqlara yiyələnəcəksiniz:

– Tədqiqatların səmərəli şəkildə aparılması;
– Nəticələri mənalı və istifadəyə yararlı şəkildə icmallaşdırma;
– Mürəkkəb proseslərin səbəblərini analiz etmə bacarığı.

 

INNAB-la limit yoxdur!!!!