əməliyyat riskləri Archives - INNAB

Tagged: əməliyyat riskləri

“İstilik” xəritəsi 0

“İstilik” xəritəsi

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi prosesi zamanı bir sıra risk hadisələri ilə qarşılaşırıq və apardığımız monitorinqlərin, risk özünü-qiymətləndirmə anketlərinin cavabları əsasında  onları müəyyən edirik. Hər bir risk hadisəsi müəssisə və ya banklar üçün müəyyən risklər...