delete Archives - INNAB

Tagged: delete

SQL5: Delete əmri – məlumatı silmək 2

SQL5: Delete əmri – məlumatı silmək

Bəzən bazada olan hər hansı bir məlumatı silmək lazım olur. Bu zaman aşağıdakı scriptdən istifadə olunur:   Delete “cədvəlin adı” where “silmək istədiyimiz sətir üçün olan filter”   Bazada 10031 kodlu işçini silmək üçün...