excel Archives - INNAB

Tagged: excel

Exceldə iş və qeyri-iş günlərinin sayının tapılması 0

Exceldə iş və qeyri-iş günlərinin sayının tapılması

Exceldə iki tarix arasındakı günlərin sayını DAYS funksiyası ilə, xalis iş günlərinin sayını isə NETWORKDAYS və NETWORKDAYS.INTL funksiyaları ilə tapmaq mümkündür. Qeyri-iş günlərinin sayını tapmaq üçün konkret funksiya olmasa da, qeyd olunan funksiyalardan istifadə...

Exceldə rəngli xanaların sayının tapılması 0

Exceldə rəngli xanaların sayının tapılması

Exceldə rəngli xanaların sayının tapılması üçün nəzərdə tutulmuş funksiya yoxdur. Lakin Excelin mövcud əmr və funksiyalarından istifadə edərək rəngli xanaların sayını tapmaq mümkündür. Aşağıdakı cədvəldə iki rəngdə (yaşıl və narıncı) xanalar var. E sütunundakı...

Exceldə Find and Replace menyusunun bilinməyən faydaları 1

Exceldə Find and Replace menyusunun bilinməyən faydaları

Exceldə Find and Replace menyusu bir sıra əməliyyatları qısa müddətdə yerinə yetirmək üçün əlverişli vasitədir. Bir neçə belə nümunə ilə tanış olaq: Xana istinadlarının dəyişdirilməsi Bəzən funksiyalarla işləyərkən hamısında xana istinadlarını dəyişmək ehtiyacı yaranır....

Doğum günlərinin şərtli formatlanması 0

Doğum günlərinin şərtli formatlanması

Telefonda doğum günlərinin bizə xatırladılması üçün bildiriş funksiyası var. Buna oxşar funksiyanı Excel faylına da tətbiq edə bilərik. Belə ki, tarix yazılmış xanalara şərtli formatlama (Conditional Formatting) tətbiq edərək hər gün ad günü ola...

Countif funksiyasının tərkibində * işarəsinin istifadəsi 0

Countif funksiyasının tərkibində * işarəsinin istifadəsi

Countif funksiyası şərtə görə sayma əməliyyatını yerinə yetirir. Bu funksiyanın praktikaya tətbiqi zamanı * işarəsindən tez-tez istifadə olunur. * işarəsi kriteriyadakı bir neçə simvolu əvəz edir. Funksiyanın sintaksisi belədir: =COUNTİF(range,criteria). Range şərtin yoxlanılacağı xanalar...

Excel faylının sürətini artırmaq üsulları 0

Excel faylının sürətini artırmaq üsulları

Excel istifadəçilərinin ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri Excelin işləmə sürətinin zəif olmasıdır. İşçi kitabda daha çox məlumat və hesablama olduqda bu problem özünü daha aydın büruzə verir. Excelin işləmə sürətini artırmaq üçün aşağıdakı üsullar vardır:...

Exceldə birləşdirilmiş xanaların tapılması və aradan qaldırılması 0

Exceldə birləşdirilmiş xanaların tapılması və aradan qaldırılması

Exceldə xanaların birləşdirilməsi digər əməliyyatların yerinə yetirilməsində problemlərə səbəb ola bilər. Məsələn, birləşdirilmiş xanaları sıralamaq (sort) istəsək, ekrana xəta mesajı çıxacaq və əməliyyat icra olunmayacaq. Şəkildən göründüyü kimi A4 və A5 xanaları, eləcə də...

Yekun cədvəldə (Pivot Table) boşluqların “0”-la əvəz olunması 0

Yekun cədvəldə (Pivot Table) boşluqların “0”-la əvəz olunması

Exceldə ən çox istifadə edilən alətlərdən biri olan Pivot Table (Yekun cədvəl) istifadəçilərə verilənlər bazası əsasında müxtəlif mürəkkəb hesabatların asanlıqla hazırlanmasına imkan verir. Pivot Table tənzimləmələrinə əsasən məlumat olmayan sətir/sütun üzrə xana boş göstərilir....

Seçilmiş rəngdə olan xanaların sayının və cəminin tapılması 0

Seçilmiş rəngdə olan xanaların sayının və cəminin tapılması

Bu video dərs Exceldə makrosdan istifadə etməklə seçilmiş rəngdə olan xanaların sayının və cəminin tapılması üçün funksiyanın qurulmasından bəhs edir.  

Exceldə verilənlərin qarşısına “0” əlavə olunması üsulları 0

Exceldə verilənlərin qarşısına “0” əlavə olunması üsulları

Bəzən Exceldə məlumat bazaları ilə işləyərkən verilənlərin qarşısına bir və ya bir neçə “0” (sıfır) əlavə etməli oluruq. Məsələn, işçilərin ID kodları və ya əməliyyat kodları yazarkən bu problemlə qarşılaşmaq mümkündür. Çünki xanaya 0...