Sampling Distributions Archives - INNAB

Tagged: Sampling Distributions

ST19: Seçmə üzrə paylanma 2

ST19: Seçmə üzrə paylanma

Seçmə üzrə paylanma, topluda olan eyni ölçülü seçmələr üzrə paylanmaların bütünüdür. Bunu başa düşmək üçün gəlin misal üzərindən baxaq: Misal: fərz edək ki, topluda 4 insanın yaşı verilmişdir. N=4 və yaşı X ilə işarə...