sql Archives - INNAB

Tagged: sql

SQL12: group by – məlumatın ümumiləşdirilməsi 4

SQL12: group by – məlumatın ümumiləşdirilməsi

Hər hansı bir kateqoriya üzrə məlumatın ümumiləşdirilməsinə ehtiyac duyularsa bu zaman group by funksiyasından istifadə edilir. Əmək haqqının ümumi məbləğini departamentlər üzrə tapmaq üçün aşağıdakı scriptdən istifadə edilir: Select departament,sum(maash) as maash from ishchi_maash...

SQL10: Join (2-ci hissə) 0

SQL10: Join (2-ci hissə)

Hesabat tərtib edərkən bir cədvəldə olan məlumatlara digər cədvəldə olan məlumatlar ilə birləşdirilməsi üçün join funksiyasından istifadə edilir. İki cədvəl biri  sağda digəri isə solda yerləşir və müvafiq olaraq right join və left join...

SQL9: Join (1-ci hissə) 0

SQL9: Join (1-ci hissə)

Bəzən elə hesabat olur ki, bir neçə cədvəldə olan məlumatdan istifadə edəsi oluruq, çünki işçilərə dair ayrı-ayrı məlumatlar müxtəlif cədvəllərdə saxlanılır. Məsələn, işçilərin adları, kodları, iş stajı, maaş və mobil telefonları, töhmət alıb-almadığını əks...

SQL8: In və not in şərtləri 0

SQL8: In və not in şərtləri

İşçilərin siyahısı bazaya yığılarkən hər bir işçiyə ayrı kod verilmişdir. Bizdə 3 işçi kodu olarsa və bu kodların kimə məxsus olduğunu bilmək istəyəriksə o zaman in funksiyasından istifadə edərək aşağıdakı script vasitəsilə həmin  işçilərin...

SQL7: Sum, average, count funksiyaları 0

SQL7: Sum, average, count funksiyaları

Bizə aylıq əmək haqqına dair hesabat lazım ola bilər. Bu zaman ishchi_maash cədvəlində olan məlumatlar əsasında lazım olan hesabatı hazırlaya bilərik. İlkin olaraq əmək haqqının ümumi cəmini tapaq: Select sum(maash)  as ‘Əmək haqqı fondu’...

SQL5: Delete əmri – məlumatı silmək 2

SQL5: Delete əmri – məlumatı silmək

Bəzən bazada olan hər hansı bir məlumatı silmək lazım olur. Bu zaman aşağıdakı scriptdən istifadə olunur:   Delete “cədvəlin adı” where “silmək istədiyimiz sətir üçün olan filter”   Bazada 10031 kodlu işçini silmək üçün...

SQL4: Update əmri – məlumatın yenilənməsi 0

SQL4: Update əmri – məlumatın yenilənməsi

İşçilərin şəxsi məlumatını əks etdirən cədvələ nəzər yetirərkən, bir işçinin adının düzgün yazılmadığı ortaya  çıxdı. Bu zaman bazaya müdaxilə edərək, həmin şəxsin adına düzəliş etmək tələb olunur. Bazada olan məlumatın yenilənməsi üçün aşağıdakı strukturda scriptdən...

SQL3: Select əmri – məlumatın oxunması 0

SQL3: Select əmri – məlumatın oxunması

Bazada olan məlumatın oxunması üçün aşağıdakı strukturda olan scriptdən istifadə olunur: Select “sütunların adları” from “cədvəlin adı”  where “filter eləmək istəyimiz sütunun şərti” Bu cədvəllərdən hər hansı birində olan bütün məlumatlara baxmaq istəsək aşağıdakı scriptdən...

SQL2: İstifadə olunan cədvəllər 1

SQL2: İstifadə olunan cədvəllər

Təsəvvür edək ki, əlimizdə müəssisənin işçilərinə dair məlumatlardan ibarət cədvəllər var. Bu fayllardan birində işçilərin şəxsi məlumatları, digərində əlaqə vasitələri, birində əmək haqqı məlumatları, digərində iş təcrübəsinə dair məlumatlar, sonuncusunda isə töhmət almış işçilərin...