Təlimdə mühasibat  əməliyyatları  1C  proqramı  ilə birgə izah ediləcək.Təlimin bir saatı mühasibat uçotu əməliyyatlarının izahı,digər saat isə həmin əməliyyatların 1 C-proqramında  tətbiqinə həsr ediləcəkdir. Təlimdə iştirak edən şəxslər ilkin mühasibat sənədlərindən  maliyyə hesabatlarının (balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat) hazırlanmasınadək olan prosesləri öyrənəcəklər.Hər dərs 2 saat olmaqla 24 dərs  keçiriləcək.Təlimdə aşağdakı mövzullar öyrəniləcək.Kursu bitirənlərə müvafiq sertifikatlar veriləcəkdir.

 

1.       Mühasibat uçotu və 2 li yazlışlar.  Aktiv və passiv hesablar, Debet və Kredit anlayışı.

1 C ilə Ümumi tanışlıq, 1 – c –də  mühasibat   hesabları , Kontragentlerin açılması

2.       Pul vəsaitlərinin uçotu, Kassa və bank əməliyyatları,  ƏDV depozit hesabı,  baş verən əməliyyatların sənədləşmə qaydaları
3.       Mal material ehtiyyatları –  materialların mədaxili və məxarici bağlı sənədlərlə tanışlıq,  mal material ehtiyyatlarının  inventarizasiyası , anbardarın işləri,  material ehtiyyatları nın hərəkəti ilə bağlı ikili yazılışların izzahı
4.       Satılan malların maya dəyəri,  Mal material ehtiyyatlarının qiymətləndirilməsi metodları ( FİFO, Orta çəkili dəyər metodu),  Alınan malların dəyərinin hesablanması (əsasən xarici alışlar üçün)

1 C-də Əlavə xərclərin və gömrük xərclərin materialların üzərinə daxil edilməsi , Təhtəlhesabşəxslərlə əməliyyatlar,  Mal-material ehtiyyatlarının uçotu.  anbardarın işləri.

1 c də  Materialların  Yerdəyişməsinin  edilməsi,   Xərclərə silinməsi  20 və ya 26-ya silinməsi

5.       Əsas vəsaitlər – Əsas vəsaitlər, Əsas vəsaitlərin alışı, Əsas vəsaitlərin amortizasiyası və amortizasiya metodları,  1- C –də Əsas vəaitlərlə bağlı  əməliyyatların  
6.       Əsas vəsaitlərin satışı və silinməsi ilə bağlı əməliyyatlar və onların sənədləşdirilməsi,  Müəssisələrin əmlak vergisi və onun bəyannaməsinin hazırlanması.  1 C-də Əsas vəsaitlərin satışı və silinməsi ilə bağlı əməliyyatlar
7.       Qeyri maddi aktivlər və onların  amortizasiyası,  1 C –də Qeyri – maddi aktivlərlə bağlı əməliyyatlar 
8.       Əmək haqqının hesablanması ilə bağlı əməliyyatlar, məzuniyyət, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə hesablama,  1 C-də Kadrla bağlı əməliyyatlar  – İşə qəbul, işdən çıxartma, tabel, Məzuniyyət, xəstəlik və s hesablanması
9.       Əmək haqqıdan tutulmalar, B1 və B 3 hesabatı haqqında məlumat   1 C-də – Əmək haqqı əməliyyatları, Hesablanması və tutulmalar, Məzuniyyət, xəstəlik vərəqəsi, və s hesablanması 
10.   Satış  əməliyyatları , onlarla bağlı sənədlər, debitor və kreditor borclar, 1-C də Satış –la bağlı əməliyyatlar- Satışların sistemə daxil edilməsi , debitor və kreditorların  qalıqlarına baxılması
11.   Müəssisədə ƏDV ilə bağlı əməliyyatlar və onların mühasibat hesablarında əks olunması, ƏDV bəyannaməsi nin tərtibi.  1 –C də Vergi və DSMF  ilə bağlı əməliyyatlar, ƏDV əvəzləşdirilməsi
12.   Hesablanmış xərc lər və qabaqcadan ödəmələr. Onların ikili yazılışları. 1- C də İstehsal əməliyyatları 
13.   Bitməmiş istehsal, 1-C –də bitməmiş istehsalın uçotu, 1- C də İstehsal əməliyyatları 
14.   Müəssisənin balans hesabatının hazırlanması,  1 –C də Balans hesabatı
15.   Müəssisənin mənfəət və zərər haqqında hesabatının hazırlanması, 1 –C də mənfəət və zərər haqqında hesabat
16.   Müəssisənin pul vəsaitləri haqqında hesabatının hazılanması, 1-C də pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı əməliyyatlar
17.   Keçirilənlərin təkrarı və imtahan 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. Bildiyiniz kimi, biz – “INNAB” komandası olaraq ana dilində peşəkar inkişafı təmin etmək məqsədi ilə məzmun (kontent) yaratmaqla da məşğuluq. İşinə məsuliyyətlə və həvəslə yanaşan komandamız bu işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir. Komandamız məzmunlarımızın daha çox insanların izləməsini görüb daha da motivasiya olur. Bu işdə sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız var. Bu postu paylaşmaqla, həmçinin hər baxıb bəyəndiyiniz videoları, məqalələri daha çox insana tövsiyyə etməklə, youtube kanalımıza, bloqumuza, facebook/linkedin/instagram səhifəmizə abunə olmaqla həm bizi motivə edə, həm də peşəkar inkişafınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.Bu yazımızda sizə İnsan Resurslarının mahiyyəti haqqında ilkin məlumat verməyə çalışdıq.