Solver add-in №1 – İnteger constraint

Bu dəfəki videodərsimizdə MS Excel proqramının add-insi olan Solver haqqında danışmışıq. Solverin köməyi ilə gəlirin maksimum edilməsi , xərclərin və istehsal müddətinin minimuma endirilməsi üçün istehsal planları hazırlaya bilərik. Videodərsliyi izləməklə siz müəyyən şərt daxilində verilmiş məsələnin ən optimal həllini tapmağı öyrənəcəksiz. Video dərsi youtube kanalımızdan izləyə bilərsiz.   https://www.youtube.com/watch?v=PYVzymgoj5k&t=s   Dərsin faylını yüklə: Solver add-in №1 […]

Solver add-in №2 – GRG Nonlienar, Simplex LP Solving methods and Binary constraint

Bu dəfə Solverin Simplex LP və GRG Nonlinear həll metodlarından, eyni zamanda ancaq dəyişənlərə tətbiq edilə bilən və adətən seçim zərurəti olduqda istifadə edilən binary şərtindən danışdıq. Bu videodərsliyi izləməklə siz artıq xətti və qeyri-xətti məsələləri bir-birindən çox asanlıqla ayıra biləcəksiniz. Binary şərtinin köməyilə isə heç vaxt seçim qarşısında qalmayacaqsınız. Video dərsi youtube kanalımızdan izləyə bilərsiz.   […]

Solver add-in №3 – Evolutioary Solving method and Alldifferent constraint

Bu dəfə Solverin Evolutionary həll metodundan, eyni zamanda ancaq dəyişənlərə tətbiq edilə bilən və adətən ardıcıllıq tərtib etmək Lazım olduqda istifadə olunan alldifferent şərtindən danışdıq. Alldifferent şərti dəyişənlərə tətbiq edilibsə onlar 1-dən başlayaraq yəni, [1, N] aralığında tam və müxtəlif ədədlər olmalıdırlar. Burada N-dəyişənlərin sayıdır. Videodərsliyi izləməklə siz bu şərtdən praktiki olaraq istifadə etməyi, həmçinin Evolutinary həll […]

Solver add-in №4 – Solver Results

Bu dəfə Solverin Results bölməsindəki Answer(cavab, nəticə), Sensitivity (həssaslıq, asılılıq), Limits(məhdudiyyət) hesabatlarından danışdıq. Qeyd edək ki, dəyişənlərə tam ədəd məhdudiyyəti(integer, binary, alldifferent) qoyulubsa bu hesabatlardan ancaq Answer hazırlanacaqdır. Hesabatlardakı cədvəllərin, ədədlərin mahiyyətini başa düşməklə siz Solverdə dəfələrlə təkrar hesabatlar aparmağın qarşısını almış olacaq olacaqsınız. https://www.youtube.com/watch?v=eO-Iu5-jogY   Dərsin faylını yüklə: Solver add-in №4 – Solver Results […]