Exceldə təkrar məlumatın əlavə edilməsinin məhdudlaşdırılması

Excel cədvəllərindəki təkrar məlumatların silinməsi üçün hazır əmrlər var. Bəs təkrar məlumatın əlavə edilməsini necə məhdudlaşdırmaq olar? Bunun üçün Excelin sadə funksiyalarından biri olan COUNTİF funksiyasından istifadə edə bilərik. İşçilərin ID kod və ad, soyadlarından ibarət aşağıdakı cədvələ nəzər salaq. Hər işçinin ID kodu fərqli olduğundan ID kod sütununa təkrar məlumatın əlavə olunmasının qarşısını almaq […]

Data validation (xana məhdudlaşdırılması)

Allow menyusunda növbəti addım Decimal seçimidir. Decimal seçimi o zaman edilir ki, xanaya daxil ediləcək ədədlər tam və kəsr ədədlərlə məhdudlaşdırılsın. Decimal seçiminin metodları (Between, equal to, not equal to və b.) Whole number seçimindəki olan metodları ilə eyni mahiyyət daşıyır. Daha da aydın desəm, Whole number seçimini edərsəniz, xanaya 552.5 dəyərini daxil edəndə xəta […]

Excel xanasına ancaq siyahıdakı məlumatların daxil edilməsi

Exceldə Data-Data Validation seçimini edəndə açılan pəncərədə Allow hissəsində olan Listi izah etməyə çalışacağıq. Bu məhdudiyyətdən xanaya istifadəçi tərəfindən ancaq siyahıda olan dəyərləri daxil etmək icazəsi vermək üçün istifadə edilir. Məsələn, Siz A1 xanasına məlumat daxil edilərkən ancaq ilin aylarının adlarını daxil edilməsini istəyiriksə, aşağıdakı əməliyyatları etməliyik. 1. Ayların adlarını Exceldə G sütunundakı xanalara yazaq   2. […]

Exceldə What-If Analysis / Fərqli ssenarilər yazmaq qaydası

Biznes qərarlarının alınması və ya reallaşdırılması üçün iqtisadi mühit həmişə bizim xeyrimizə olmur. Məsələn, satışın həcminə həm daxili amillər (istehsal zamanı keyfiyyət,texnologiya, yüksək ixtisaslı kadrların mövcudluğu, müəssisənin yerləşdiyi coğrafi məkan və s ), həm xarici amillər (bazardakı rəqiblər, dövlətin apardığı siyasət və s.) təsir edə bilər. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq biznesimiz üçün fərqli satış […]