Abreviatura olduğunu bilmədiyimiz ingilis sözləri

1) Amerikan ingiliscəsində poçt kodunu ifadə edən “zip code” sözünün birinci hissəsi “Zone Improvement Plan” sözlərinin baş hərflərindən yaranıb, “zona təkmilləşdirmə planı” mənasını verir. 1963-cü ildə ortaya çıxan bu plan poçt çatdırılmasını sürətləndirmək üçün ABŞ-ın müəyyənləşdirilə bilən rəqəmli zonalara bölünməsini nəzərdə tuturdu. Buna görə də bu söz başqa ingilisdilli ölkələrdə istifadə olunmur. 2) “Laser” sözü […]

Exceldə Find and Replace menyusunun bilinməyən faydaları

Exceldə Find and Replace menyusu bir sıra əməliyyatları qısa müddətdə yerinə yetirmək üçün əlverişli vasitədir. Bir neçə belə nümunə ilə tanış olaq: Xana istinadlarının dəyişdirilməsi Bəzən funksiyalarla işləyərkən hamısında xana istinadlarını dəyişmək ehtiyacı yaranır. Məsələn, aşağıdakı cədvəldəki kimi bütün funksiyalarda istinad olunan $A$1 xanasını $B$1 ilə əvəz etməli olsaq, ardıcıllıqla bu əməliyyatlar icra olunur: Menyudan […]

Exceldə birləşdirilmiş xanaların tapılması və aradan qaldırılması

Exceldə xanaların birləşdirilməsi digər əməliyyatların yerinə yetirilməsində problemlərə səbəb ola bilər. Məsələn, birləşdirilmiş xanaları sıralamaq (sort) istəsək, ekrana xəta mesajı çıxacaq və əməliyyat icra olunmayacaq. Şəkildən göründüyü kimi A4 və A5 xanaları, eləcə də A10 və A11 xanaları birləşdirildiyi üçün sort əməliyyatı icra olunmur. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün birləşdirilmiş xanaları tapmaq və ayırmaq (əvvəlki […]

Fill (Xanaların doldurulması)

Bəzən işimizin tələblərinə uyğun xanalara yazılan ədədləri ədədi və ya həndəsi silsilə ilə sıralamaq, tarixləri müvafiq olaraq illər,aylar və ya günlər üzrə sıralamaq zərurəti yaranır. Bunun üçün Exceldə Home-Fill menyusundan istifadə edəcəyik. Vaxt itirmədən nümunələr üzərindən izahata keçək . 1. Excel xanasına yazılan ədədlərin ədədi silsilə ilə sıralanması. Fərz edək ki, bizə A1 və A5 xanasına yazılacaq […]

Exceldə paste special: skip blanksın mahiyyəti

Exceldə bəzən bir siyahının yoxlanılması zamanı sizin tərəfinizdən müəyyən edilən dəyərlərin yoxlanılan sütunun qarşısına yazılması və Rəhbərliyin qərarından sonra isə uyğun olan yoxlama nəticələrinin əvvəlki sütunda revizə edilməsi zərurəti yaranır. Bu hallar üçün Exceldə paste special: skip blanks menysundan istifadə etməklə işlərinizi daha da asanlaşdıra bilərsiniz. Fərz edək ki, məhsul adları və onların qalıq adları […]

Exceldə boş xanaların üstdəki xananın məlumatları ilə doldurulması

Pivot hesabatlarda və ya birləşdirmədən azad olarkən boş qalan xanaları üstdəki məlumatlarla doldurmaq zərurəti yaranır. Belə ki, Exceldə Pivot hesabatın və digər hesabatların nəticəsi olaraq aşağıdakı şəkildə hesabat forması alınır. Şəkilə diqqət edərsəniz, görərsiniz ki, A sütununda bəzi xanalar boşdur. Bu boş xanaları doldurmaq üçün klassik metod aşağıdakı şəkildə göründüyü kimi yuxarıdakı xanaları tutub aşağıya doğru çəkməkdir. […]

Exceldə müəyyən sözə görə şərtli formatlama

Sual: Shekilde A sutununda cumleler, C sutununda ise sozler var. Meselenin sherti hansi cumelelerde ki, C sutunundaki sozler var onlari ferqlendirmek (ister reng yaxud bashqa bir elametle ferqlendirek ki sonra onlari sort etmek imkani olsun). Yani, meselenin sonunda A2 ve A6 xanalarinda Qar ve Ev sozlerinden istifade olunduguna A2 ve A6 xanasini ferqlendirmek. Cavab: Excel sənədində bu […]

Exceldə ədədin indeksdə və ya qüvvətdə yazılması qaydaları

Exceldə işləyərkən xanaların, yazıların formatlanması bəzən çox vaxtımızı alır. Bu səbəbdən növbəti bir neçə yazımı Exceldə formatlama bölməsinə həsr etməyi düşünürəm. Bu yazımda mətnlə bağlı bir neçə formatlama əməliyyatından danışacam. Xanaya hər hansı bir k ədədinin qüvvətini yazmaq üçün aşağıdakı ardıcıllıqla işlər yerinə yetirilməlidir. 1. Qüvvətdə yazılacaq ədəd seçilir 2. Font qrupuna daxil olunur. (Ctrl+Shif+F) […]

Filter When Sorting (Sıralama zamanı filterləmə)

Bəzən excel cədvəlinin bir sütununda sıralama aparırıq. Lakin, filterləmə əməliyyatı apararkən sıralama pozulmuş olur. Aşağıda qeyd edilən məsələni müzakirə edəcəyik.  İlk olaraq aşağıdakı kimi bir cədvəl hazırlayaq və filterləmə apararkən sıralamanın necə pozulmasına baxaq. 2. B sütununda Sumqayıt şəhərindən başqa digər şəhərləri seçək və aşağıdakı şəkildəki kimi sıralama pozulmuş olacaqdır.(1dən sonra 3 gələcəkdir). İndi isə bu […]

Conditional formatting (Şərtli formatlama)

Exceldə çoxlu məlumatlarla işləyərkən məlumatların qarışdırılmaması üçün hər bir sətirdən bir şərtli formatlanmasına ehtiyac duyula bilər. Bunu biz bir neçə yolla edə bilər. 1. Cədvəli seçib Home- Format As Table seçimini edib bir cədvəl üslubundan istifadə etməklə   2. Şərtli formatlamada xüsusi düsturdan istifadə etməklə ( =ODD(ROW())=ROW())     Beləliklə, biz seçilən cədvəldə hər iki sətirdən bir […]