Məntiq dərslərinin tədris planı

Məntiq dərləri aşağıdakı mövzular üzrə toplam 60 dərsə keçiriləcəkdir. Məntiq dərləri aşağıdakı mövzular üzrə toplam 60 dərsə keçiriləcəkdir. Bir mövzuya aid bir neçə dərs ola bilər. Operatorlar ( aşkar və qeyri-aşkar) Ədəd ardıcıllığı Qanunauyğunluğu pozan həddin tapılması Şəkil ədəd əlaqələri Cədvəllər (tablolar) Hərflər üzərində riyazi əməllər Fərqli fiqurun tapılması Fiqur analogiyası Fiqur ardıcıllığı Fiqur matrisi Kəsiklər,xəyali […]