Power BI Dərs: 20

Power BI Dərs: 20.1 – DAX Time Inteligence DATESINPERIOD formulası Power BI Dərs : 20.2- DAX Time Inteligence DATESMTD DATESQTD TOTALQTD TOTALYTD formulaları 1 Power BI Dərs : 20.3 – Power BI DAX Time Inteligence OpeningBalance ClosingBalance formulaları Power BI Dərs : 20.4 – DAX Time Inteligence SAMEPERIODLASTYEAR NEXT MONTH PARALLELPERIOD formulaları Faydalı olması diləyi […]

Power BI Dərs 18

Power BI Dərs 18.1 : Dax yazılışı Calculate formulası Power BI Dərs 18.2 : Dax yazılışı ALLEXCEPT formulası POWER BI Dərs 18.3 : Dax yazılışı ALLSELECTED formulası POWER BI Dərs 18.4 : Dax yazılışı Date, day, month, year formulaları POWER BI Dərs 18.5 : Dax yazılışı EOMONTH, EDATE formulaları POWER BI 18.6 – Dax yazılışı […]

Power BI Dərs 17

Power BI Dərs 17.1 : Dax yazılışı – LookupValue formulası Power BI Dərs : 17.2 – Dax yazılışı Related formulası Power BI Dərs : 17.3 – Dax yazılışı Related Table formulası Power BI Dərs : 17.4 – Dax yazılışı RELATEDTABLE formula SUMX və SUM ALL formulaları ilə istifadəsi Power BI Dərs 17.5 : Dax yazılışı […]

Power BI Dərs 16

Power BI Dərs 16.1 : Dax yazılışı – Text formulaları Find və Search formulaları tətbiqi və fərqləri Power BI Dərs 16.2 : Dax yazılışı – Text formulaları Left, Right, Len, Upper, Lower Power BI Dərs 16.3 : Dax yazılışı – Text formulaları Fixed və Format Power BI Dərs 16.4 : Dax yazılışı – Text formulaları […]

Power BI Dərs 15

Power BI Dərs 15.1 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Int, Trunc, Ceiling, Floor Power BI Dərs 15.2 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Round, RoundDown, RoundUP Power BI Dərs 15.3 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Mod, ABC, Sign Power BI Dərs 15.4 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Power, SqrtQüvvətə yüksəlmə və kökaltına […]

Power BI Dərs 14

Power BI Dərs 14.1 : Dax yazılışı – İF AND OR formulalarının birlikdə istifadə edilməsi Power BI Dərs 14.2 : Dax yazılışı – SWITCH formulasının tətbiqi, bir neçə şərtin daxil edilməsi Power BI Dərs 14.3 : Dax yazılışı – TRUE, FALSE, İFERROR formulalarının istifadəsi Power BI Dərs 14.4: Dax yazılış – Statistik formulalar Count, CountA, […]

Power BI Dərs 13

Power BI Dərs 13.1 : Quick Measure əlavə edilməsi Power BI Dərs 13.2 : Measure və Calculated field arasında fərqlər, üstün və mənfi cəhətlər Power BI Dərs 13.3 : Dax yazılışı İf formulasının tətbiqi Power BI Dərs 13.4 : Dax yazılışı – Nested İF bir neçə şərt tətbiq edilməsi Power BI Dərs 13.5 : Dax […]

Power BI Dərs 12

Power BI Dərs 12.1 : Cədvəllər arasında əlaqələrin avtomatik yaradılması Modeling, Join Power BI Dərs 12.2 : Cədvəllər arasında əlaqələrin manual yaradılması Power BI Dərs 12.3 : Yaradılmış relationship-lər üzərində əməliyyatlar, görüntü tənzimləmələri Power BI Dərs 12.4 : Calculated field yaradılması və onların hesabatlarda tətbiqi Power BI Dərs 12.5 : Calculated field zamanı sadə operorların […]

Power BI Dərs 11

Power Query (Transform və Add Column menyusu) – Date and Time alt menyusu (Müddət üzrə) (Dərs 11.1) Power Query (Column menyusu)-Hazır nümunələrdən sütun yaradılması- Ədəd formatlı xanalar (Dərs 11.2) Power Query (Column menyusu)-Hazır nümunələrdən sütun yaradılması-Mətn formatlı xanalar (Dərs 11.3) Power Query (Column menyusu)-Hazır nümunələrdən sütun yaradılması-Tarix formatlı xanalar (Dərs 11.4) Power Query (Column menyusu)- […]

Power BI Dərs 10

Power Query (Transform və Add Column menyusu)- Date and Time alt menyusu (Dərs 10.1) Power Query (Transform və Add Column menyusu) – Date and Time alt menyusu (Dərs 10.2) Power Query (Transform və Add Column menyusu) – Date and Time alt menyusu (Dərs 10.3) Power Query (Transform və Add Column menyusu) – Date and Time […]