Your browser does not support iframes. 

MS PowerPoint sertifikat imtahanı

MS Power Point proqramını video dərslər və digər vəsaitlərlə öyrənənlər və sertifikat əldə etmək istəyənlər üçün INNAB tərəfindən sertifikatlaşma imtahanı təşkil olun. İmtahan nəticələri əsasında veriləcək sertifikat aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 30-50% nəticə – Dinləyici sertifikatı 50-80% nəticə – Müvəffəqiyytif sertifikat 80-100% ntic Sertifikatların sayt vasitəsilə təsdiqlənməsi mümkündür. İmtahanın qiyməti: 5 AZN Aşağıdakı qeydiyyat formu vasitəsilə […]

MS Word sertifikat imtahanı

MS Word proqramını video dərslər və digər vəsaitlərlə öyrənənlər və sertifikat əldə etmək istəyənlər üçün INNAB tərəfindən sertifikatlaşma imtahanı təşkil olunur. İmtahan nəticələri əsasında veriləcək sertifikat aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 30-50% nəticə – Dinləyici sertifikatı 50-80% nəticə – Müvəffəqiyyət sertifikatı 80-100% nəticə – Fərqlənmə sertifikatı Sertifikatların sayt vasitəsilə təsdiqlənməsi mümkündür. İmtahanın qiyməti: 5 AZN Aşağıdakı qeydiyyat […]

MS Excel sertifikat imtahanı

Exceli video dərslər, “55 Dərsə Excel” kitabı və s. vəsaitlərlə öyrənənlər və sertifikat əldə etmək istəyənlər üçün INNAB tərəfindən Excel sertifikatlaşma imtahanı təşkil olunur. İmtahan nəticələri əsasında veriləcək sertifikat aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 30-50 bal – Dinləyici sertifikatı 50-80 bal- Müvəffəqiyyət sertifikatı 80-100 bal – Fərqlənmə sertifikatı Sertifikatların sayt vasitəsilə təsdiqlənməsi mümkündür. Fərqlənmə sertifikatı əldə etmiş […]